20 December 2013

Hur har Skanska varit en del av Göteborgs 400-årsjubileum?

Christina Ingelsten på Skanska berättar hur de har dockat an till Göteborgs 400-årsjubileum.

2019 – Skolsamverkan för kunskap och framtidstro

Skanska bedriver en prisbelönt skolsamverkan där vi knutit två klasser till bostadsprojektet Kvibergs Ängar. Elever från Angeredsgymnasiet och Gärdsåsskolan får följa hela byggprocessen genom studiebesök, inspirationsföreläsningar och relevanta skoluppgifter.

Syftet är att motivera eleverna i studierna, visa att det finns en plats för dem i bygg- och samhällssektorn och ge konkret kunskap direkt från verkligheten. På så vis kan vi hjälpa stadens unga att både försörja sig själva i framtiden och bidra till utvecklingen av Göteborg. Samtidigt kan vi stötta skolan i uppdraget att knyta undervisningen till näringsliv och företagande.

Vi är extra stolta över att vår samverkansmodell har vunnit Göteborgsregionens pris Utmärkelsen för bästa samverkan mellan skola och näringsliv, och att vi därmed får berätta om vår satsning som ett gott exempel i regionen under hela det nästkommande året.

Vill du veta vad eleverna själva tycker om att arbeta med Skanska i skolan? Se filmen från Kvibergs Ängar.

2018 – Hämtar global inspiration

Skanska blickar ut i världen för att hämta hem internationella idéer till pågående bostadsprojekt i Göteborg. Samtidigt färdigställs stadsdelen Nya Hovås – en småskalig blandstad i världsklass.

Här bygger vi globala kvaliteter med utgångspunkt i lokala önskemål och behov. Utformningen av både stadsdelen i sin helhet och Skanskas kvarter i synnerhet görs i dialog med närboende, inflyttande och intresserad allmänhet.

Läs mer om hur Skanska arbetar med dialog i nya bostadsområden på skanska.se/dialog.

2017 – Ett innovativt föregångskvarter för hållbarhet

I Skanskas kvarter Dockan görs omfattande miljöinsatser. Lindholmshamnen är en av de första delarna i utbyggnaden av Göteborgs innerstad och ska bli ett föregångsområde på många fronter. Flera innovativa lösningar införs: återvunnen fasadbeklädnad, solceller på taken, klimatsmart avfallsinsamling och mycket mer.

Skanska gör ett stort saneringsarbete på den förorenade mark som tidigare var grund för varvsindustrin, men nu ger plats åt hem för den växande skaran Göteborgare. Den förorenade jorden får en ny, spännande användning. Den skeppas till Norge och blir del i återuppbyggnaden av ön Langöya i Oslofjorden, som tidigare gröpts ur av ett kalkbrott. Jordmassorna kapslas in med lera, kalksten och växtlighet och ett reningssystem installeras för att inga farliga föroreningar ska slippa ut. Slutresultatet: ön blir ett rekreationsområde och naturreservat.

Ett huvudfokus i Lindholmshamnen är klimatanpassning, där byggherrarna och staden tillsammans satt upp standarden. Husens grunder översvämningssäkras och gjuts i vattentät betong, eftersom framtiden väntas bära med sig fler stormar och skyfall.

Skanska anpassar också kvarterets gård och installerar ett nyutvecklat, miljöprisat system som fångar upp regnvattnet från tak och hårda ytor och för det till planteringslådor. Där suger träd, buskar och blommor upp och renar vattnet, samtidigt som de utgör en buffert när skyfall pressar på både älven och kommunala vattenledningssystem. Ett problem blir en tillgång: en grön och skön gård.

2016 – En konsttävling svetsar samman kvarteret

Ett 80-tal konstnärer fick tävla om att få smycka kvarteret Synvillan i Örgryte Torp, där Skanska anordnade en konsttävling med många bottnar: social hållbarhet, trivsel och delaktighet. Här fick de boende själva vara med och avgöra hur deras kvarter ska förvandlas från en samling hus till en trivsam plats med tydlig identitet.

Arenor som förenar

Träning, utbildning, gemenskap och hälsa utgör verktyg när IK Sävehof och Skanska samarbetar med Angeredsgymnasiet och Partille gymnasium för att bygga broar och överbrygga barriärer – både fysiska och mentala. Initiativet ”Arenor som förenar startade 2018. När staden 2022 sätter fokus på just hälsa motiverar det oss starkt att fortsätta och utveckla vårt samarbete.

Läs mer: Arenor som förenar bygger mänskliga broar | skanska.se

Läs mer: Arenor som förenar idrott näringsliv | skanska.se

Läs mer: Ploggning med Angeredsgymnaiset | skanska.se

Konsten är inte bara skön att se på utan ger många långsiktiga värden till staden. Den gör anonyma ytor till inbjudande samlingsplatser, hjälper barn att hitta hem i stora bostadsområden och de ytor som utsmyckats med omsorg är människor mer benägna att ta hand om. Alltså håller staden längre – och känns mer som hemma.

För att sprida ringar på vattnet och uppmuntra andra aktörer att bidra med konst till staden har Skanska skrivit en inspirationsguide som beskriver steg för steg hur anordnandet av konsttävlingen gick till. Den är fri att använda och finns att ladda ner på skanska.se/konsttavling där du även kan läsa mer om tävlingen.

Läs Christina Ingelstens inlägg om konsten och kulturens betydelse för en jämlik stad, läs också 1 kg konst, tack! Värdet av konst och kultur i stadsutveckling.

Med de här jubileumssatsningarna vill Skanska skapa mervärden för både byggprojekten, bostadsköparna och staden.

Skanskas samtliga bidrag till Göteborgs 400-årsjubileum:

2016: Kulturåret
Konsttävling för social hållbarhet och medborgarinflytande i Örgryte Torp

2017: Grön och skön stad
Klimatsmarta, Svanenmärkta bostäder och grön innovation i Lindholmshamnen
Grön & Skön Gård – Ett medskapandeinitiativ i Brf Solgränd i Nya Hovås

2018: Go Global
Skanska Nya Hem blickar ut i världen för att hämta hem internationella idéer till pågående bostadsprojekt i Göteborg.

2019: Kunskap och upplysning
I samverkan mellan skola och näringsliv följer skolklasser från Angered och Kortedala bostadsprojektet Kvibergs Ängar och lär sig om processen Från markplätt till färdigt kvarter

2020: Hållbart växande
Det inkluderande kvarteret: ett nytt recept för långsiktigt hållbar bostadsutveckling i Göteborg med ökad tolerans, gemenskap och öppenhet.

2021: Göteborg fyller 400 år
Skanska medverkar i firandet.

Kontakt

Maria Rydberg, Marknadschef Strategiskt säljstöd maria.rydberg@skanska.se

Uppdatera din webbläsare

Er webbläsare är utdaterad och sidan kommer därför kanske inte fungera som tänkt. Uppdatera din webbläsare här: Updatera din webbläsare

Uppdatera din webbläsare