Jubileumssatsningar / Smart trafik
29 March 2017

Smart Trafik har fungerat som en motor för samverkan och för att utveckla systematiska arbetssätt för innovation och tester i verkliga miljöer. Göteborgs Stad deltar i flera samarbeten med näringslivet, akademin och andra aktörer för att bygga kunskap och få fram nya mobilitetslösningar som kan bli vardag för alla som bor, vistas, färdas och verkar i Göteborg. Ett exempel på gott samarbete är ElectriCity som bland annat banat väg för den snabba och omfattande omställningen till elbussar som nu sker i Göteborg. Läs mer om ElectriCity här.

Genom Smart trafik kan Göteborg göra ett internationellt avtryck. Inför Göteborgs 400-årsjubileum kommer vi tillsammans synliggöra de lösningar som föds ur samverkansprojekten, visa vilka samhällsnyttor de för med sig och lyfta fram Göteborgs styrkor inom hållbar mobilitet.

Läs mer om Smart trafik här.

Målbild

Aktörer inom transport och mobilitetsområdet har en gemensam målbild och en tydlig arbetsmetod för samverkan avseende innovationer och demonstrationer i staden. Idéer har via utvecklingsprojekt omsatts till produkter och tjänster på marknaden och göteborgarna har anammat nya smarta sätt att röra sig i staden. På Göteborgs testarena vill man demonstrera sina innovativa fordons- och mobilitetslösningar och staden är internationellt känd för hållbar mobilitet. Det gör oss som lever, vistas, färdas och verkar i staden stolta!

Projektägare: Trafikkontoret

Created with Sketch. Filter
Klar
Filtrera
AV
Rensa filter / visa allt
Rensa filter
-
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Utforska mer

Smart trafik
Ladda fler

Uppdatera din webbläsare

Er webbläsare är utdaterad och sidan kommer därför kanske inte fungera som tänkt. Uppdatera din webbläsare här: Updatera din webbläsare

Uppdatera din webbläsare