Jubileumssatsningar / Stiftelsen Anna Ahrenbergs fond
15 December 2013

Den 13 oktober 2021 överlämnades boken “Forskning om Göteborg 400 år. Stiftelsen Anna Ahrenberg och Jubileumsforskningen 2021” till Göteborgs kommun som ett led i att fira staden Göteborgs 400-årsjubileum. Den är tematiskt ordnad och tar upp frågor om Göteborgaren ur flera olika synvinklar, Religiösa kulturarv, Rekreation och markpolitik, Stadsplaneringen, Konstmuseiarkitekturen, Pressen och filmen samt Industrien, arbetsmarknaden och handeln. Ett kapitel om Anna Ahrenberg avslutar boken.

Boken finns att köpa i Konstmuseets och Stadsmuseets butiker.

Läs mer

https://annaahrenberg.com/

Kontakt

Lotta Vahlne Westerhäll

lotta.westerhall@law.gu.se

Uppdatera din webbläsare

Er webbläsare är utdaterad och sidan kommer därför kanske inte fungera som tänkt. Uppdatera din webbläsare här: Updatera din webbläsare

Uppdatera din webbläsare