7 December 2013

SWEA, Swedish Women Educational Association, är en global ideell förening och ett nätverk för svenskor och svensktalande kvinnor som är eller har varit bosatta utomlands i minst 12 månader. Föreningen grundades i Los Angeles 1979 av Agneta Nilsson och firade 40års jubileum 2019. SWEA syfte är att främja det svenska språket samt sprida svensk kultur och tradition. SWEA donerar till projekt med svensk anknytning samt till utbildning genom stipendier för totalt cirka 2 miljoner kronor per år.

SWEA har cirka 7000 kvinnor som medlemmar i ett 70-tal lokala avdelningar i ett 30 tal länder. SWEA Göteborg är en mycket aktiv lokal avdelning med nära 200 hemvändande medlemmar.

SWEA internationella nätverk används idag av många personalavdelningar på multinationella företag.

Med många olika språkkunskaper och med stor erfarenhet både i Sverige och internationellt inom näringsliv, akademia, forskning, i hälsofrågor, internationella organisationer, föreningar och utbildningsfrågor kan SWEA medlemmar i Göteborg bidra som volontärer och ambassadörer i Göteborgs 400-årsjubileum.

SWEA kan speciellt främja mål ett och fem av de fem jubileumsmål vars syften, bland annat är att ”göra ett internationellt avtryck genom att arbeta för att Göteborg blir en stad där invånarna trivs, känner delaktighet, stolthet och framtidstro”, samt stärka bilden av Göteborg genom effektiv kommunikation och marknadsföring av staden, för både svenska och internationella besökare.

Varje sommar i augusti ordnar SWEA en Sverigemiddag med program. Sweor från hela världen träffas i 2 till 3 dagar. Bland annat delas stipendier ut och Årets Svenska Kvinna koras.

Kontakt

Margaretha Helling-Borda, SWEAGBG sekreterare sweagbgsekreterare@gmail.com

Uppdatera din webbläsare

Er webbläsare är utdaterad och sidan kommer därför kanske inte fungera som tänkt. Uppdatera din webbläsare här: Updatera din webbläsare

Uppdatera din webbläsare