Jubileumssatsningar / Textalk Media
3 December 2013

Att bevara kulturarvet och främja kulturen är en viktig drivkraft till en mer hållbar och demokratisk samhällsutveckling. Vi har därför låtit barn berätta om hur det är att leva i Göteborg. Vi hoppas att på det här sättet kunna hjälpa till att bevara och sprida deras tankar till fler.

Vårt bidrag till Göteborgs 400 årsjubileum är våra barns historier om deras Göteborg publicerat i ett lättillgängligt format för alla – oavsett läsförmåga, synnedsättning eller teknisk kompetens.

 

Uppdatera din webbläsare

Er webbläsare är utdaterad och sidan kommer därför kanske inte fungera som tänkt. Uppdatera din webbläsare här: Updatera din webbläsare

Uppdatera din webbläsare