Jubileumssatsningar / Textalk Media
3 December 2013

Med de här berättelserna önskar TextTalk Media bevara barnens röster om samhälle och vardag, som bidrag till insikter och lärdomar, för idag och för framtida Göteborg.

Att bevara kulturarvet och främja kulturen är en viktig drivkraft till en mer hållbar och demokratisk samhällsutveckling. Textalk Media har därför låtit barn berätta om hur det är att leva i Göteborg. De hoppas att på det här sättet kunna hjälpa till att bevara och sprida barnens tankar till fler.

TextTalk Medias bidrag till Göteborgs 400-årsjubileum är våra barns historier om deras Göteborg, publicerat i ett lättillgängligt format för alla – oavsett läsförmåga, synnedsättning eller teknisk kompetens.

 

Läs mer

Projektets hemsida

Kontakt

Emelie Lundstedt,

emelie@textalk.se

Uppdatera din webbläsare

Er webbläsare är utdaterad och sidan kommer därför kanske inte fungera som tänkt. Uppdatera din webbläsare här: Updatera din webbläsare

Uppdatera din webbläsare