Jubileumssatsningar / Tidernas Göteborg
16 November 2013

Tidernas Göteborg fokuserar på att identifiera information och kunskap genererad från fotografier och filmer om Göteborg, och jämföra denna med information från skrivna arkivkällor. Detta som ett sätt att öka kunskapen kring frågor som rör dokumentation och mediering av platser och platsbruk genom tiderna: både genom klassisk bildanalys, samt genom digitala metoder såsom maskininlärningsalgoritmer och “big data”-analys.

Målet är att tillämpa den digitala teknikens metoder för att utforska nya former för gestaltning, interaktion och tillgängliggörande av denna sorts arkivmaterial för den breda allmänheten. Detta genom att öppna upp för medskapande med ett MIK-perspektiv (Media och InformationsKunnighet) för att både skapa en bredare förståelse för innehållet, samt skapa nya kontextualiserade visualiseringar av Göteborgs historia.

Projektet skall utforska dessa områden genom följande aktiviteter
  • Analys och jämförande av arkivmaterial kopplat till Göteborgs historia från olika arkivkällor, både fotografiskt, film och skriftligt, för att öka förståelsen för vilken sorts arkivkällor som använts för vilken sorts dokumentation historiskt, med avseende på motiv, avsändare, mottagare, budskap, syfte, perspektiv, estetik, med mera.
  • Utveckling av ett sökverktyg baserat på öppen källkod, som skall möjliggöra simultan sökning av semantiska söksträngar i både textmaterial och bildmaterial, genom nyttjande av deep reading-algoritmer och bildanalyseringsalgoritmer.
  • Tillgängliggörande av och samskapande av nya former av visualisering av arkivbaserat kulturarvsmaterial genom arrangerandet av ett så kallat “game jam”, där deltagarna kommer få möjlighet att skapa egna upplevelser och narrativ, utifrån föreläsningar, workshops och samtal med relevanta forskare och det i projektet utvecklade sökverktyget. Detta skall också resultera i kunskap kring hur denna sorts medskapande metoder kan användas i som en form av kulturarvsförmedling.

Projektet är en del i Göteborgs 400-årsjubileum och pågår fram till 31 maj 2023. Projektet görs inom forskningscentret GPS400 i ett samarbetet mellan Göteborgs Universitet, Riksarkivet i Göteborg och RISE som projektledande part.

Läs mer

Rises hemsida

Kontakt

Fredrik Trella, Projektledare RISE (Research institutes of Sweden),

fredrik.trella@ri.se

Mats Jönsson, Göteborgs universitet,

mats.jonsson@gu.se

Created with Sketch. Filter
Klar
Filtrera
AV
Rensa filter / visa allt
Rensa filter
-
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Utforska mer

Tidernas Göteborg
Ladda fler

Uppdatera din webbläsare

Er webbläsare är utdaterad och sidan kommer därför kanske inte fungera som tänkt. Uppdatera din webbläsare här: Updatera din webbläsare

Uppdatera din webbläsare