Hem / Prototyp Göteborg deltar i New European Bauhaus-festivalen i Bryssel
10 June 2022

– Vi tror att det är viktigt med samarbeten för att tillsammans hitta lösningar för omställning av framtidens städer, säger Cecilia Helsing utställningsansvarig Prototyp Göteborg.

Workshopen inleddes med en klassisk svensk fika med möjlighet att samtala fritt med andra verksamma inom stadsutveckling, följt av presentationer av projekt i både Göteborg och Bryssel. Förmiddagen avslutades med ett panelsamtal under ledning av stadsarkitekt Björn Siesjö. Samtalet hade fokus på verktyg för omställning och på vilket sätt New European Bauhaus kan vara en gemensam transformator för förändring.

– Det handlar om att utbyta idéer och kunskap om medskapandeprocesser inom stadsutveckling, säger Björn Siesjö.

Om New European Bauhaus

Initiativet om ett nytt europeiskt Bauhaus aviserades av EU-kommissionen hösten 2020 och lanserades i januari 2021. Initiativet kopplar den europeiska gröna given (EU:s nya tillväxtstrategi för 2030) till våra livsmiljöer och är tänkt att vara en bro mellan vetenskapens och teknikens värld och konstens och kulturens värld. Det tillför en kulturell och kreativ dimension till den europeiska gröna given, och handlar helt enkelt om hur vi vill leva och bo i framtiden, med utgångspunkt i följande tre värderingar:

  • Hållbarhet – från klimatmål till cirkularitet, nollutsläpp och biologisk mångfald.
  • Estetik – upplevelse och stil av kvalitet, utöver funktionalitet.
  • Inkludering – från att värdesätta mångfald till att säkerställa tillgänglighet och prisvärdhet.

Kopplat till detta har EU-kommissionen lanserat en hybridfestival som har premiär den 9–12 juni i Bryssel. Organisationer, konstnärer, arkitekter, studenter, forskare, städer, regioner, företag, näringsliv och akademin med flera har bjudits in till festivalen.

Uppdatera din webbläsare

Er webbläsare är utdaterad och sidan kommer därför kanske inte fungera som tänkt. Uppdatera din webbläsare här: Updatera din webbläsare

Uppdatera din webbläsare