Jubileumssatsningar / Prototyp Göteborg
2 June 2022

Prototyp Göteborg är ett utmärkt tillfälle för dig att delta i samtal och aktiviteter kring hur vi ställer om och bygger en hållbar stad. Besök utställningar, ta en guidad tur, experimentera, se helt nya lösningar, inspireras av framtidens innovationer och ta del av föreläsningar och fördjupande samtal och mycket mer. Kanske vill du testa någon av de många prototyperna? Till exempel baka eget tångbröd i rök n’ rollen och smaka på framtidens mat vid den marina kolonilotten – hur smakar sjöpung egentligen? 

Prototyp Göteborg pågår 2 juni – 3 september, men vi har tjuvstartat med några aktiviteter redan nu. Håll utkik på kalendariet här och i våra andra kanaler för att se vad vi har för oss just nu. Besök Prototyp Göteborg – Staden som utställning, och dela med dig av dina idéer om hur vi kan bygga och leva i framtidens städer!

Staden som utställning

Huvudområdet för Prototyp Göteborg består av ett gångstråk som breder ut sig på båda sidorna om älven omkring Hisingsbron. Längs kajkanterna finns bevarade rester av hamnstaden, vilken en gång möjliggjorde Göteborgs utveckling till storstad.

I Frihamnen finns ett första lager av den framväxande nya stadsdelen, med Jubileumsparkens temporära och permanenta delar och en påbörjad byggnation av nya centrala byggnader.

På Ringön har under senare år ett kluster av kreativa näringar utvecklats, tillsammans med områdets äldre verksamheter.

Vid Centralstationen ska en ny stadsdel växa fram där de första husen snart börjar byggas ovanför Västlänkens uppgångar. Gångstråket stäcker sig därifrån vidare till de historiska delarna av staden vid Kronhuskvarteret, som speglar Göteborgs utveckling från grundläggning till nutid.

Gångstråket stäcker sig därifrån vidare till de historiska delarna av staden vid Kronhuskvarteret, som speglar Göteborgs utveckling från grundläggning till nutid.

Under sommaren 2023 kommer gångstråket kunna upplevas genom en audioguide och även aktivering av byggnader och platser längs med stråket. Utöver huvudområdet knyts hela staden till utställningen genom program och temadagar i andra stadsdelar.

Gångstråket är gulmarkerat på kartan. Illustration: Rocío Soto

Gemensam uppbyggnad inför 2023

Prototyp Göteborg kommer att byggas upp stegvis fram till 2023 och arbetet går att följa på goteborg2023.com och genom sociala medier. Vi hoppas att många vill vara med på resan och på olika sätt bidra i uppbyggnaden. Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att få information om utlysningar och andra sätt att medverka.

I programmet kopplat till Prototyp Göteborg kommer det finnas möjlighet att ta del av samtal och diskussioner, byggworkshops, platsbesök, föreläsningar, guidade turer och mycket mer.

Mer om projektet Prototyp Göteborg

Göteborg är mitt i en omfattande stadsomvandling. Bevarade, historiska byggnader och miljöer samexisterar med de samtida och med den framtida staden som planeras och successivt växer fram. En mångfald av byggda strukturer, lager, stämningar, berättelser och perspektiv bildar tillsammans den växande staden.

Utställningen riktar blicken mot lösningar och utmaningar i staden och lyfter initiativ som arbetar aktivt för att accelerera hållbar omställning. Huvudområdet är ett gångstråk som sträcker sig från Frihamnen, till Ringön och över Hisingsbron till Centralenområdet och Kronhuskvarteret, där besökarna guidas genom ett stadslandskap i förändring. Prototyp Göteborg är en inbjudan att delta och bidra till att staden utvecklas till en framtidsduglig stad mot sitt 500-årsjubileum. Välkomna!

Runt om i världen pågår arbeten för att hitta nya, hållbara, lösningar för framtidens städer. De gemensamma globala målen har formulerats i FN:s Agenda 2030 och genom Parisavtalet. Göteborgs Stad har anslutit sig till Klimatkontraktet 2030, som är en kraftsamling från svenska städer och ska fungera som ett verktyg för att öka takten i klimatomställningen.

Prototyp Göteborg lyfter fram flera pågående projekt, i olika skalor, med blicken riktad mot lösningar och utmaningar i omställningen; Stadens jubileumssatsningar, storskaliga byggnationer, konstverk, studentarbeten, forskningsprojekt och initiativ från allmänheten. I utställningen läggs särskilt fokus på prototypens, det platsspecifika, samskapandets och det humanistiska perspektivets roll i den pågående transformationen.

Bred samverkan

Prototyp Göteborg – staden som utställning är ett samverkansprojekt som projektleds av stadsmiljöförvaltningen, stadsbyggnadsförvaltningen och Göteborg & Co i samverkan med fler av stadens förvaltningar, bolag, branschen, akademin, ideella föreningar och allmänheten.


Branschsamverkan

 • Balder
 • Jernhusen
 • Krook&Tjäder
 • Liljewall
 • Nordstan
 • Oki doki
 • Peab
 • Semrén&Månsson
 • Serneke
 • Vasakronan
 • Wingårdhs

Vad är prototyper?

Ordet prototyp betyder ungefär ”första form” – en urform eller grundform av något. Inom produktindustrin har prototyper länge använts för att testa och utveckla nya produkter innan de börjar masstillverkas. Men även inom byggnation och stadsutveckling är det ett värdefullt verktyg att arbeta med. Ett exempel i Göteborg är Jubileumsparken, där olika funktioner stegvis testats med hjälp av prototyper som utvecklats tillsammans med allmänheten. Men en prototyp behöver inte alltid vara ett fysiskt föremål eller en plats, utan kan också handla om till exempel en process eller en form för samarbeten. Inom EU:s satsning New European Bauhaus lyfts prototyper fram som ett tillvägagångssätt för att hitta nya verktyg, lösningar och policyrekommendationer för omställningsarbetet.

Program

Här är programmet för finalhelgen.

2 juni – 3 september | Se utställningen Show me don’t tell me

2 juni – 3 september | Se utställningen Lek!

2 juni – 3 september | Lär dig mer om Läppstiftets historia

24 augusti kl. 11 och 16 | Arkitekterna Semrén & Månsson bjuder in till visning av Pagodenområdet.

24 augusti – | Upptäck Litteraturens Göteborg

26 augusti | Delta i en Konst och kulturvandring i Hammarkullen

26 augusti kl. 11-15 | Sensommarfest i Seminarieparken

26 augusti kl. 11-16 | Ta del av Prototyp Göteborg i Biskopsgården.

27 augusti kl. 11-16 | Ta del av Prototyp Göteborg i Frölunda.

28 augusti kl. 15-17 Lyssna på föreläsning med Anette Novak, vd Svenska Filminstitutet, om filmens möjligheter för lokalsamhället.

30 augusti och 1 september | Besök The Breeze och delta i skapandet av en installation av återvunnen plast från havet.

30 augusti kl. 11:30-13:30 och 16:00-18:00 | Öppet hus hemma hos Wingårdhs.

30 augusti kl. 17 | Samtal om kulturkluster och identitet i omvandling.

30 augusti – 3 september | Ta körkort i Peabs miljövänliga barntrafikskola.

31 augusti kl. 10-13 | Delta i workshop med Götaverkstan.

31 augusti kl. 16-19 | Ta chansen att få feedback på dina byggnads-idéer av arkitekterna Krook & Tjäder.

31 augusti kl. 13 | Följ med på en fågelvandring i Frihamnen.

31 augusti kl. 17-21 | Upplev en deltagarbaserad performance på Skogen.

31 augusti kl. 13-16 | Träffa havsforskare och prata hållbar odling i havet

31 augusti – 2 september | Besök den marina kolonilotten Flytevi

31 augusti kl. 15 | Följ med på en konstvandring på Backaplan.

31 augusti – 1 september | Prototyp Göteborg gästar Nordstan.

31 augusti – 2 september | Besök Frihamnens nya Vindpark och delta i en workshop.

31 augusti – 3 september kl. 15-18 | Besök husbåten Anna

1 september kl 14-17 | Träffa Göteborgs Stads budget- och skuldrådgivare och konsumentrådgivare och diskutera vad framtida hållbarhet är för dig.

1 september kl. 14-21:30 | Upplev utställningen Varelse / Værelse på Skogen.

1 september 16:30 | Se filmerna Berättelser från en stad som är vår

1-3 september kl. 11 och 14 | Delta i en guidad tur av Prototyp Göteborg.

2 september kl. 10-12 | Delta i en workshop om fåglar med Garden Loops

2 september 19:30 | Se filmen Breaking social utomhus vid Omställningslabbet.

2 september kl. 17-21 | Upplev en deltagarbaserad performance på Skogen.

2 september kl. 13-16 | Delta i workshopen Alla arters rådslag.

2 september kl. 11-14 | Besök Liljewall arkitekter.

3 september kl. 12-16 | Bygg möbler i Omställningslabbet

3 september kl. 11 Följ med på en stadsvandring i Kallebäck.

Läser in karta…
Adress: 

Läs mer
Läser in karta…
Adress: 

Läs mer
Visa karta i fullbredd

Välkommen! Här kan du lyssna på audioguider som finns längs Prototyps gångstråk. Gångstråket sträcker sig från Frihamnen över Hisingsbron till Centralstationen och Kronhuskvarteret samt till Ringön.

Kronhuset

Lär dig mer om ett av Göteborgs äldsta hus!

Västra Nordstan

Lär dig mer om Västra Nordstan – Göteborgs historiska hjärta!

Läppstiftet & Playce

Lär dig mer om en av Göteborgs mest ikoniska byggnader och den färgglada parkytan nedanför.

Centralstationen

Lär dig mer om Centralstationen – pulsen i Göteborg!

Platinan

Lär dig mer om Platinan, en annorlunda byggnad!

Hisingsbron

Lär dig mer om Hisingsbron, Göteborgs nya mötesplats!

Flytevi

Lär dig mer om den marina kolonilotten Flytevi!

Nya hamnbadet

Lär dig mer om det nya hamnbadet i Jubileumsparken!

Utflyktslekplatsen

Lär dig mer om Göteborgs femte utflyktslekplats!

Alla kan segla

Lär dig mer om Jubileumssatsningen Alla kan segla!

Näsan i blöt

Lär dig mer om uteklassrummet Näsan i blöt!

Utställningen möjliggörs av flera samverkansparter som på olika sätt bidrar till genomförandet.
Listan nedan uppdateras löpande.


Fastighets AB Balder är en fastighetskoncern med säte i Göteborg som äger, förvaltar och utvecklar fastigheter i Sverige och ytterligare fem länder. Balder erbjuder bostäder, kommersiella fastigheter och nyproduktionsprojekt. Från ett rum och kök i småstaden till paradvåning i Nordens högsta byggnad. Från små butiker till stora hotell. 

Jernhusen är Sveriges största järnvägsnära fastighetsbolag. Genom att förvalta och utveckla stationer, depåer och stationsnära stad arbetar vi för ett hållbart samhälle där fler ska kunna välja tåget för resor och transporter.

Vi är Arkitekterna Krook & Tjäder.
Vi ritar stad och land – med 10 kontor är Krook & Tjäder ett av Nordens största arkitektkontor.
Vi har stark närvaro i den pågående utvecklingen av Göteborg med flera stora projekt i centrala lägen.


Liljewall är ett mångfacetterat företag med många styrkor och kompetenser. Våra drygt 280 medarbetare i Göteborg, Stockholm och Malmö ägnar varje dag åt att göra livet lite smidigare, roligare och vackrare. Det gör vi genom att vara ett kreativt, coachande och hållbart arkitektkontor, där vi utvecklas och har roligt tillsammans. Vi skapar arkitektur för en bättre vardag, var du än lever och verkar.

Nordstan är Sveriges ledande affärscentrum med ca 29 miljoner besökare och en omsättning på 4,4 miljarder kronor inklusive moms per år. 200 butiker, restauranger, banker och hotell på en yta av 320 000 kvm mitt i centrala Göteborg.

OkiDoki är en fullservicebyrå som flyttar gränser med arkitektur. Ett 50-tal arkitekter, ingenjörer och formgivare i Göteborg och Stockholm som arbetar med arkitekturens hela skala från stadsutveckling till inredning.

Peab är Nordens samhällsbyggare med 15 000 medarbetare och en omsättning på 60 miljarder kronor. Med lokal närvaro och fokus på egna resurser utvecklar, anlägger och bygger vi vardagen där livet levs.

Semrén & Månsson transformerar och anpassar befintlig byggnation till dagens behov, krav och standarder – utan att alltid riva och bygga nytt. God arkitektur får människor, samhällen och företag att må bättre och är en lönsam investering över tid.

Serneke är en av Sveriges största byggkoncerner med ett heltäckande erbjudande inom entreprenad och projektutveckling. Vi är ett ungt bolag i en traditionstyngd bransch. Som nästa generation byggkoncern utmanar vi branschen, engagerar samtiden och inspirerar framtiden. Vårt mål är att uppfattas som det mest nytänkande och engagerade bolaget i branschen.

Vasakronans fastighetsbestånd omfattar 168 fastigheter med en total area om 2,3 miljoner kvadratmeter värderade till 182 miljarder kronor. Inriktningen är centralt belägna kontors- och butiksfastigheter i tillväxtregionerna Stockholm, Uppsala, Göteborg och Malmö. Vår ambition är att vara Sveriges ledande fastighetsbolag och vi har en vision om att utveckla den goda staden där alla människor trivs och verksamheter utvecklas.

White är ett av Skandinaviens ledande arkitektkontor. Vi arbetar med hållbar arkitektur, design och stadsutveckling i en internationell kontext för nuvarande och kommande generationer. Vår mission är att, med arkitekturens kraft, driva omställningen till ett hållbart liv.

Wingårdhs arbetar med arkitektur, stadsplanering, interiörer och landskapsplanering. Arkitektur är lika med konst, och efter den devisen har det kreativa kollektivet arbetat passionerat i över 40 år för att förflytta gränserna för vad som är möjligt. Från kontoren i Göteborg, Stockholm och Malmö arbetar de med projekt över hela världen.

Business Region Göteborg

Chalmers tekniska högskola

Dynamo Väst

Fastighetskontoret

Form/Design Center

Frihamnsdagarna

Gryab

Göteborg & Co

Göteborgs Konsthall

Göteborgs Universitet

Hammarkullen Konsthall

Higab

HDK-Valand

Kretslopp och vatten

Kulturförvaltningen

Kulturhuset Bergsjön

Kulturskolan

Movium

Passalen

Röhsska museet

SAQMI

Stadsledningskontoret

Stadsmiljöförvaltningen

Sveriges Arkitekter

Urban Futures

Västra Götalandsregionen

Åldersvänliga Göteborg

Älvstranden Utveckling AB

Följ Prototyp Göteborg

Facebook och Instagram.

Eller prenumerera på vårt nyhetsbrev.

Kontakt

Malin Finlöf
Projektledare Prototyp Göteborg
malin.finlof@stadsmiljo.goteborg.se

Cecilia Helsing
Utställningsansvarig
cecilia.helsing@goteborg.com

Created with Sketch. Filter
Klar
Filtrera
AV
Rensa filter / visa allt
Rensa filter
-
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Utforska mer

Prototyp Göteborg
Ladda fler

Uppdatera din webbläsare

Er webbläsare är utdaterad och sidan kommer därför kanske inte fungera som tänkt. Uppdatera din webbläsare här: Updatera din webbläsare

Uppdatera din webbläsare