Jubileumssatsningar / Prototyp Göteborg
6 April 2022

Utställningen riktar blicken mot lösningar och utmaningar i staden och lyfter initiativ som arbetar aktivt för att accelerera hållbar omställning. Huvudområdet är ett gångstråk som sträcker sig från Frihamnen, till Ringön och över Hisingsbron till Centralenområdet och Kronhuskvarteret, där besökarna guidas genom ett stadslandskap i förändring. Prototyp Göteborg är en inbjudan att delta och bidra till att staden utvecklas till en framtidsduglig stad mot sitt 500-årsjubileum. Välkomna!

Runt om i världen pågår arbeten för att hitta nya, hållbara, lösningar för framtidens städer. De gemensamma globala målen har formulerats i FN:s Agenda 2030 och genom Parisavtalet. Göteborgs Stad har anslutit sig till Klimatkontraktet 2030, som är en kraftsamling från svenska städer och ska fungera som ett verktyg för att öka takten i klimatomställningen.

Prototyp Göteborg lyfter fram flera pågående projekt, i olika skalor, med blicken riktad mot lösningar och utmaningar i omställningen; Stadens jubileumssatsningar, storskaliga byggnationer, konstverk, studentarbeten, forskningsprojekt och initiativ från allmänheten. I utställningen läggs särskilt fokus på prototypens, det platsspecifika, samskapandets och det humanistiska perspektivets roll i den pågående transformationen.

Gemensam uppbyggnad inför 2023

Prototyp Göteborg kommer att byggas upp stegvis fram till 2023 och arbetet går att följa på goteborg2023.com och genom sociala medier. Vi hoppas att många vill vara med på resan och på olika sätt bidra i uppbyggnaden. Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att få information om utlysningar och andra sätt att medverka.

I programmet kopplat till Prototyp Göteborg kommer det finnas möjlighet att ta del av samtal och diskussioner, byggworkshops, platsbesök, föreläsningar, guidade turer och mycket mer.

Staden som utställning

Göteborg är mitt i en omfattande stadsomvandling. Bevarade, historiska byggnader och miljöer samexisterar med de samtida och med den framtida staden som planeras och successivt växer fram. En mångfald av byggda strukturer, lager, stämningar, berättelser och perspektiv bildar tillsammans den växande staden.

Huvudområdet för Prototyp Göteborg består av ett gångstråk som breder ut sig på båda sidorna om älven omkring Hisingsbron. Längs kajkanterna finns bevarade rester av hamnstaden, vilken en gång möjliggjorde Göteborgs utveckling till storstad. I Frihamnen finns ett första lager av den framväxande nya stadsdelen, med Jubileumsparkens temporära och permanenta delar och en påbörjad byggnation av nya centrala byggnader. På Ringön har under senare år ett kluster av kreativa näringar utvecklats, tillsammans med områdets äldre verksamheter. Vid Centralstationen, pågår arbetet med Västlänken och uppförandet av ett nytt höghuskluster i samma skala som Läppstiftet. Gångstråket stäcker sig därifrån vidare till de historiska delarna av staden vid Kronhuskvarteret, som speglar Göteborgs utveckling från grundläggning till nutid.

Utöver huvudområdet knyts hela staden till utställningen genom program och temadagar i andra stadsdelar.

Prototyper

Ordet prototyp betyder ungefär ”första form” – en urform eller grundform av något. Inom produktindustrin har prototyper länge använts för att testa och utveckla nya produkter innan de börjar masstillverkas. Men även inom byggnation och stadsutveckling är det ett värdefullt verktyg att arbeta med. Ett exempel i Göteborg är Jubileumsparken, där olika funktioner stegvis testats med hjälp av prototyper som utvecklats tillsammans med allmänheten. Men en prototyp behöver inte alltid vara ett fysiskt föremål eller en plats, utan kan också handla om till exempel en process eller en form för samarbeten. Inom EU:s satsning New European Bauhaus lyfts prototyper fram som ett tillvägagångssätt för att hitta nya verktyg, lösningar och policyrekommendationer för omställningsarbetet.

Arbetet har startat

Arbetet med Prototyp Göteborg har redan börjat och en gradäng av återvunnet material har byggts upp i Frihamnen. Se mer i filmen nedan.

Bred samverkan

Prototyp Göteborg är ett samverkansprojekt som projektleds av Göteborgs Stadstriennal i samverkan med Göteborg & Co, stadens förvaltningar och bolag, branschen, akademin, ideella föreningar och allmänheten.

Läs mer om Göteborgs Stadstriennal här.

Följ Prototyp på Instagram och Facebook.

Läser in karta…
Adress: 

Läs mer
Läser in karta…
Adress: 

Läs mer
Visa karta i fullbredd

Utställningen möjliggörs av flera samverkansparter som på olika sätt bidrar till genomförandet.
Listan nedan uppdateras löpande.

Balder bygger, utvecklar och förvaltar fastigheter och områden i egen regi. Vi skapar platser där människor kan bli hjälten i sin egen historia. För vi är inte som andra fastighetsbolag. Vi är Balder. Där andra ser en yta, ser vi möjligheter.

Jernhusen är Sveriges största järnvägsnära fastighetsbolag. Genom att förvalta och utveckla stationer, depåer och stationsnära stad arbetar vi för ett hållbart samhälle där fler ska kunna välja tåget för resor och transporter.

Vi är Arkitekterna Krook & Tjäder.
Vi ritar stad och land – med 10 kontor är Krook & Tjäder ett av Nordens största arkitektkontor.
Vi har stark närvaro i den pågående utvecklingen av Göteborg med flera stora projekt i centrala lägen.

Nordstan är Sveriges ledande affärscentrum med ca 29 miljoner besökare och en omsättning på 4,4 miljarder kronor inklusive moms per år. 200 butiker, restauranger, banker och hotell på en yta av 320 000 kvm mitt i centrala Göteborg.

OkiDoki är en fullservicebyrå som flyttar gränser med arkitektur. Ett 50-tal arkitekter, ingenjörer och formgivare i Göteborg och Stockholm som arbetar med arkitekturens hela skala från stadsutveckling till inredning.

Peab är Nordens samhällsbyggare med 15 000 medarbetare och en omsättning på 60 miljarder kronor. Med lokal närvaro och fokus på egna resurser utvecklar, anlägger och bygger vi vardagen där livet levs.

Semrén & Månsson transformerar och anpassar befintlig byggnation till dagens behov, krav och standarder – utan att alltid riva och bygga nytt. God arkitektur får människor, samhällen och företag att må bättre och är en lönsam investering över tid.

Serneke är en av Sveriges största byggkoncerner med ett heltäckande erbjudande inom entreprenad och projektutveckling. Vi är ett ungt bolag i en traditionstyngd bransch. Som nästa generation byggkoncern utmanar vi branschen, engagerar samtiden och inspirerar framtiden. Vårt mål är att uppfattas som det mest nytänkande och engagerade bolaget i branschen.

Vasakronans fastighetsbestånd omfattar 168 fastigheter med en total area om 2,3 miljoner kvadratmeter värderade till 182 miljarder kronor. Inriktningen är centralt belägna kontors- och butiksfastigheter i tillväxtregionerna Stockholm, Uppsala, Göteborg och Malmö. Vår ambition är att vara Sveriges ledande fastighetsbolag och vi har en vision om att utveckla den goda staden där alla människor trivs och verksamheter utvecklas.

White är ett av Skandinaviens ledande arkitektkontor. Vi arbetar med hållbar arkitektur, design och stadsutveckling i en internationell kontext för nuvarande och kommande generationer. Vår mission är att, med arkitekturens kraft, driva omställningen till ett hållbart liv.

Wingårdhs arbetar med arkitektur, stadsplanering, interiörer och landskapsplanering. Arkitektur är lika med konst, och efter den devisen har det kreativa kollektivet arbetat passionerat i över 40 år för att förflytta gränserna för vad som är möjligt. Från kontoren i Göteborg, Stockholm och Malmö arbetar de med projekt över hela världen.

Business Region Göteborg

Chalmers tekniska högskola

Dynamo Väst

Fastighetskontoret

Göteborg & Co

Göteborgs Universitet

Hammarkullen konsthall

Higab

HDK/Valand

Kretslopp och vatten

Kulturförvaltningen

Park- och naturförvaltningen

Röhsska museet

Stadsledningskontoret

Sveriges Arkitekter

Trafikkontoret

Västra Götalandsregionen

Älvstranden Utveckling AB

Nu är ansökan till Prototyp Göteborgs Open Call Södra Frihamnspiren öppen.

Sommaren 2023, när Göteborg firar 400 år, blir stadens offentliga rum till en utställningsarena under namnet Prototyp Göteborg. Utställningen riktar blicken mot möjligheter, lösningar och utmaningar i stadens utveckling och lyfter initiativ som arbetar aktivt för att accelerera en hållbar omställning. Huvudområdet är ett gångstråk som sträcker sig från Frihamnen Hisingsbron till Centralenområdet och Kronhuskvarteret, där besökarna guidas genom ett stadslandskap i förändring Prototyp Göteborg är en öppen inbjudan att delta och bidra till att staden utvecklas till en framtidsduglig stad mot sitt 500-årsjubileum.

Läs mer ansökningsprocessen och projektet här och följ instruktionerna i checklistan här.

Inkomna frågor besvaras och uppdateras regelbundet här.

Nu har programanmälan till deltagande i Prototyp Göteborg öppnat.

Sommaren 2023, när Göteborg firar 400 år, blir stadens offentliga rum till en utställningsarena under namnet Prototyp Göteborg. Utställningen riktar blicken mot lösningar och utmaningar i stadens utveckling och lyfter initiativ som arbetar aktivt för att accelerera en hållbar omställning. Huvudområdet är ett gångstråk som sträcker sig från Frihamnen, till Ringön och över Hisingsbron till Centralenområdet och Kronhuskvarteret, där besökarna guidas genom ett stadslandskap i förändring. Prototyp Göteborg är en öppen inbjudan att delta och bidra till att staden utvecklas till en framtidsduglig stad mot sitt 500-årsjubileum.

Välkomna!

Läs mer om hur du kan delta och om projektet här.

Skicka in din intresseanmälan via följande länk.

Följ Prototyp Göteborg

Facebook och Instagram.

Eller prenumerera på vårt nyhetsbrev.

Kontakt

Malin Finlöf
Projektledare Prototyp Göteborg
malin.finlof@sbk.goteborg.se

Cecilia Helsing
Utställningsansvarig
cecilia.helsing@goteborg.com

Created with Sketch. Filter
Av
Klar
Filter
AV
Rensa filter / visa allt
Publiceringsår
i
-

Filtrera resultat på publiceringsår

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Rensa filter
Klar

Utforska mer

Prototyp Göteborg
Ladda fler

Uppdatera din webbläsare

Er webbläsare är utdaterad och sidan kommer därför kanske inte fungera som tänkt. Uppdatera din webbläsare här: Updatera din webbläsare

Uppdatera din webbläsare