Hem / Bygget åter i gång i Jubileumsparken
4 March 2022

I december tecknade park- och naturförvaltningen avtal med konkursboet. Därefter har förvaltningen tecknat avtal med de 16 underentreprenörerna, för att kunna färdigställa Jubileumsparkens första permanenta etapp på land.

Det handlar om att montera belysning, räcken och parkutrustning som bänkar, cykelställ och avfallsstation, göra klart bryggor, stensättning, beläggningsarbeten samt plantera cirka 1 500 träd och buskar samt perenner.

– Alla är angelägna om att få komma i gång. Förutsatt att vädrets makter är med oss så återupptar vi arbetet i början av mars, säger Jakob Andreasson, avdelningschef stadsutveckling, park- och naturförvaltningen.

Planen är som tidigare att öppna och inviga utflyktslekplatsen sommaren 2022.

Servicebyggnader, bastu och hamnbad påverkas inte av konkursen.

Servicebyggnader med omklädningsrum, toaletter, personalutrymmen och teknikutrymmen byggs av annan entreprenör. De påverkas därför inte av konkursen och planeras vara klara i maj.

Foto: Yousef Boussir
Förutom utflyktslekplats, gångstråk, bryggor och grönska så byggs nya omklädningsrum, toaletter, personal- och teknikutrymmen i Jubileumsparken intill älven.

Arbetet med att göra prototypen ”Allmänna bastun” till en permanent del av parken utförs av samma entreprenör som servicebyggnaderna.

– Eftersom vi vill bevara både funktionen och utseendet har vi undersökt om den går att renovera. Det har visat sig inte vara möjligt. Därför kommer vi att bygga en ny identisk bastu för permanent bruk, där vi återanvänder så mycket material som möjligt från ”Allmänna bastun”, förklarar Jakob Andreasson.

Det nya hamnbadet påverkas inte heller av konkursen, eftersom även det byggs av en annan entreprenör. Planering pågår och byggstart är planerad till andra halvåret 2022.

Uppdatera din webbläsare

Er webbläsare är utdaterad och sidan kommer därför kanske inte fungera som tänkt. Uppdatera din webbläsare här: Updatera din webbläsare

Uppdatera din webbläsare