Hem / Fantasifulla skulpturer ska locka till lek i Göteborgs femte utflyktslekplats
12 July 2022

Förutom i Jubileumsparken i Frihamnen finns utflyktslekplatser i Centrum (Plikta i Slottsskogen), i Frölunda (Positivparken), i Angered i Angeredsparken och på Hisingen i Hisingsparken.

Det som kännetecknar en utflyktslekplats är bland annat att den är stor och ger möjlighet till olika typer av aktiviteter för olika åldrar, att den stimulerar till fantasi, kreativitet, fysisk aktivitet, lärande och möten samt att den är anpassad till omgivningens identitet och karaktär.

Spännande och oväntade lekredskap

Fantasi och kreativitet i kombination med tillgänglighet och säkerhet har varit ledord i arbetet med utflyktslekplatsen i Jubileumsparken.

– Resultatet blev ett tjugotal konstnärliga lekskulpturer utformade utifrån platsens förutsättningar och uttryck. Och förstås utifrån de önskemål som framkom i dialog med barn om fantasifulla, spännande och oväntade lekredskap, berättar projektledare Malin Gustafsson, park- och naturförvaltningen.

Uppmuntrar till fart såväl som stillhet

Lekskulpturerna, som är framtagna i samarbete med konstnärerna Daniel Götesson “EKTA”, Patrik Bengtsson och New Order Arkitektur, ska uppmuntra till fartfyllda såväl som lugna lekar och avkoppling, förklarar Malin.

– Det finns lekskulpturer att klättra, balansera, gunga och rutscha på men också att slappa på, speja från, gömma sig i och fika vid. För mer stillsamma aktiviteter finns ljudskulpturer, sand- och vattenlek samt skulpturer, diken och planteringar som samlar eller leder regnvatten.

Lekredskapens utformning, material och färger har koppling till platsens karaktär vid vattnet och dess historia som frihamn.

En lekplats med ekosystemtjänster

Att lekplatsen tar hand om regnvatten är en så kallad ekosystemtjänst, det vill säga en tjänst som naturen ger oss. Det är ytterligare ett krav på en utflyktslekplats.

Omkring lekskulpturerna finns mattor av lågväxande örter och gräs med plats för vila och picknick. Planteringar med träd, buskar ängs- och lökväxter skapar en känsla av rum och ger ytterligare ekosystemtjänster, som skydd mot sol och vind och som främjar biologisk mångfald.

Festlig invigning 26 augusti

I augusti, när planteringarna har hunnit etablera sig ordentligt, är det äntligen dags att få hälsa barn och vuxna välkomna till utflyktslekplatsen och parken.

– Den 26 augusti med start klockan 9 inviger vi parken med festlig föreställning, musik, lek, bygge av insektshotell med mera. Då hoppas vi att riktig många vill komma och fira med oss, säger Malin.

Ett mer detaljerat program för invigningen kommer att presenteras under mitten av augusti, bland annat på goteborg2023.com.

Uppdatera din webbläsare

Er webbläsare är utdaterad och sidan kommer därför kanske inte fungera som tänkt. Uppdatera din webbläsare här: Updatera din webbläsare

Uppdatera din webbläsare