Hem / Jubileet i korthet
24 October 2022

Drömmar blir verklighet

Redan 2009 bestämde Göteborgs Stad att använda 400-årsjubileet som en milstolpe och katalysator i stadens utveckling. Tusentals idéer om hur staden kan utvecklas med sikte på jubileet har samlats in från göteborgare, stadens förvaltningar och bolag samt sju perspektivgrupper. Alla bjöds in till att delta och dela med sig av sina drömmar, idéer och förslag inför framtiden. Utifrån detta formades tre teman för jubileet: nära vatten, bygga broar och öppna rum.

Göteborgs 400-årsjubileum består av fyra delar:

  • En process för att få saker att hända kring stadsutveckling.
  • Fokusår för att skapat möjligheter till breda samarbeten och plattformar för att engagera hela staden kring givna teman som exempelvis ungt inflytande, hälsa och hållbart växande.
  • Ett officiellt historiskt firande, den 4 juni 2021.
  • Ett tre månader långt publikt firande sommaren 2023, när vi visar upp och firar allt som jubileet har genererat. Under och efter jubileumsfirandet fortsätter den långsiktiga satsningen.

Ett unikt projekt

Vår arbetsmodell är så vitt vi vet unik. Vi har valt en öppen process där alla som vill vara med har fått plats. Totalt handlar det om medverkan från tusentals personer från många olika områden. Social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet har gått som en röd tråd genom planeringen med visionen att Göteborg ska vara en innovativ, öppen och inkluderande stad där alla invånare känner mening och delaktighet.

Uppdatera din webbläsare

Er webbläsare är utdaterad och sidan kommer därför kanske inte fungera som tänkt. Uppdatera din webbläsare här: Updatera din webbläsare

Uppdatera din webbläsare