Jubileumssatsningar / Göteborgs Hembygdsförbund
16 February 2022

Om Göteborgs Hembygdsförbund

Genom samverkan med bland annat Stadsmuseet, Göteborgs Landsarkiv, VGR, Higab, GU, Studieförbundet Vuxenskolan, Göteborgsregionens Släktforskare samt ett sextiotal kulturarvsföreningar, fortsätter Göteborgs Hembygdsförbund att verka för det de gjort sedan 1950 – att öka kunskapen om och stärka sammanhållningen kring hembygden Göteborg. De vill väcka intresse för bevarande av stadens ur historisk, topografisk eller konstnärlig synpunkt värdefulla kultur- och naturminnen. Intresset för kulturarvet är drivkraften i engagemanget för hembygden. Här möts alla generationer.

Aktiviteter

Hembygdens dag – med lokal bokmässa

Lördagen den 20 maj 2023 kl 11-16 samlas hembygdsrörelsen i Göteborg i Kronhuset för att fira stadens 400-årsjubileum.
Här kommer föreningar, författare, förlag, släktforskare och andra kulturutövare att presentera sig och sälja böcker, kartor m.m. Intressanta föredrag en trappa upp, samt aktiviteter på Kronhusgården. Priset för Årets Göteborgsbok 2022 delas ut.

Barnhörna med aktiviteter för de yngre besökarna. Fritt inträde.

Välkommen att stödja din hembygd med ett besök!

Arrangörer: Göteborgs hembygdsförbund och Studieförbundet Vuxenskolan.

Fotograf: Hans Wretling

Göteborg – 400 år genom kartor

Intresset för kartor har ökat kraftigt under några år, och 2019 beslöt hembygdsförbundet att producera en Kartbok, ”Göteborg – 400 år genom kartor.” För att kunna tillgodogöra sig kartorna, beslöt de att göra Kartboken i det största format som gick att binda. Författarna är alla kända skribenter av Göteborgiana. Kartboken är helt unik bland utgivningarna av Jubileumslitteratur.

Redaktion: Robert Berggren, Gudrun Lönnroth, Staffan Sedenmalm, Håkan Andreasson samt författare Per Hallén, LarsOlof Lööf och Stig Hammarson.

Läs mer

Göteborgs Hembygdsförbunds hemsida

Kontakt

Robert Berggren, ordförande,

ordf.gbghembygd@gmail.com

Uppdatera din webbläsare

Er webbläsare är utdaterad och sidan kommer därför kanske inte fungera som tänkt. Uppdatera din webbläsare här: Updatera din webbläsare

Uppdatera din webbläsare