Jubileumssatsningar / Göteborgskvinnor i rörelse/r
2 March 2014

Vad hände? 8 mars 2021 överlämnades därför boken ”Att ge upp har inte övervägts” till beslutsfattare på Börsen. Boken ger underlag till samtal om demokratin igår, idag och i framtiden.

8 mars 2021

Release av boken ”Att ge upp har inte övervägts”, som skildrar kvinnorörelsen i Gbg från 1880-talet till idag.
Rörelseaktiva kvinnor har själva skrivit sin historia och vill föra ut sina erfarenheter om den kamp som pågått då kvinnor slutit sig samman för att erövra sina medborgerliga rättigheter och rätt att själva råda över sina kroppar – från rösträttsrörelsen 1902–1921 till #metoo 2017.

Arr. KAF Västra kretsen / Göteborgskvinnor i rörelse/r

Här kan du se Kvinnifestationen den 8 mars

12 september 2021

I september 2021 var det 100 år sedan kvinnor för första gången kunde rösta i ett val till riksdagen. Detta demokratijubileum uppmärksammade Göteborgskvinnor i rörelse/r tillsammans med flera samverkansparter, såsom Göteborgs universitet och Göteborgs stad, avdelningen för mänskliga rättigheter/jämställdhet med flera.

I samarbete med Göteborgs universitet firades rösträtten i Aulan, Vasaparken med ett föredrag om de första kvinnor som valdes till riksdagen 1921. Musik, teater och samtal om demokratin idag och i framtiden.

Projektet Göteborgskvinnor i rörelse/r inom Kvinnliga akademikers förening, västra kretsen har stöd av Anna Ahrenbergs fond och Mary von Sydows fond. Samverkan finns med Kvinnofolkhögskolans stödförening med flera.

Läs mer

Boken Att ge upp har inte övervägts: Göteborgskvinnor i rörelse/r i produktgalleriet

Göteborgskvinnor i rörelse/rs hemsida

Kontakt

Lisbeth Stenberg,

lisbeth.stenberg@eriksbergs.se

Uppdatera din webbläsare

Er webbläsare är utdaterad och sidan kommer därför kanske inte fungera som tänkt. Uppdatera din webbläsare här: Updatera din webbläsare

Uppdatera din webbläsare