Jubileumssatsningar / Jontefondens Insamlingsstiftelse
4 May 2022

Jontefonden kommer fira sin 10-årsdag på flera olika sätt, bland annat genom att bjuda in göteborgarna till en familjedag för uppmärksamma sina kärnfrågor.

Jontefonden skapar livskvalitet för barn i behov av ett nytt organ. Dygnet runt, året om. Det handlar om allt från direkta insatser för att göra deras vardag lite lättare, till exempel genom stödsamtal, psykologhjälp, jourtelefon till att främja träning, komma ut i friska luften eller få kompisar som tar en för vad man är. Jontefonden skapar starka nätverk genom bland annat en omfattande lägerverksamhet för drabbade ungdomar, mammor, pappor, syskon eller för de föräldrar som mist.

Verksamheten har idag ett nära samarbete med transplantationssjukvården i Sverige där Sahlgrenska, Karolinska och Lunds Universitetssjukhus är naven för transplantation och eftervård.

I samband med jubileumsåret vill Jontefonden sätta ljus på transplantationsfrågan och belysa hur det är att leva i väntan på eller med ett nytt organ. Det kommer de göra bland annat genom en familjedag och digital föreläsning.

Läs mer

Jontefondens hemsida

Kontakt

Christian Ivarsson

christian@jontefonden.se

Uppdatera din webbläsare

Er webbläsare är utdaterad och sidan kommer därför kanske inte fungera som tänkt. Uppdatera din webbläsare här: Updatera din webbläsare

Uppdatera din webbläsare