1 November 2017

Ladda ner en pdf-fil med en karta till Göteborgs Land Art

Platser och konstnärer

Foto: Markus Holm
Liljegården av Tage Andersen.

Kulturhuset Kåken i Örgryte/Härlanda:
Liljegården av Tage Andersen

SV: Liljor har blivit Tages favoritblomma på gården “Gunillaberg” i Småland där han har sin verksamhet utöver sin butik i Köpenhamn. I den gamla fångrastgården i Härlanda förbereds därför för en “Liljegård”. Under hösten 2017 har Tages fem hängbukssvin förkultiverat jorden. I december sattes så 2 500 liljelökar i marken – och lika många liljor ska blomma i parken, sommaren 2018. Liljegården blir en plats att återkomma till med varierande innehåll beroende på säsong.

Tage har till vardags sin verksamhet med utställning, butik och ateljé på Ny Adelgade 12 mitt i Köpenhamn men är också känd för karolinergården Gunillaberg i svenska Bottnaryd, som han utvecklat till ett kulturcentrum och öppnade för allmänheten 2009.

Läs mer om Tage Andersen:

ENG: Lilies have become Tage’s favourite flower at “Gunillaberg” farm in Småland, where he works when he is not at his shop in Copenhagen. This inspired him to create a “lily garden” in the former prison yard in Härlanda. Tage has enriched the soil with manure from his pot-bellied pigs during the fall of 2017. In December, 2,500 lilies were put into the soil wich will blossom in the summer of 2018. This is a place to revisit at different times of the year to see the seasonal variations.

Foto: Markus Holm
Hjärtats väg av Helle Nebelong.

Positivparken i Askim/Frölunda/Högsbo:
Hjärtats väg/LandHeArt av Helle Nebelong

SV: Positivparken vid Frölunda Kulturhus är en av Göteborgs fyra utflyktslekplatser och ligger i ett område som omgärdas av bostadshus, torg och skola. Hjärtats väg baseras på idéer som togs fram av barn och vuxna under en workshop på Positivparkens dag i juni 2017. Alla som ville vara en del av arbetet med att skulptera, bygga och skapa konst i landskapet har fått vara med.

Läs mer om Helle Nebelong

ENG: Positivparken next to Frölunda Cultural Centre (Frölunda Kulturhus) is one of four adventure playgrounds in Gothenburg and is located in an area surrounded by homes, a square and a school. Hjärtats väg is based on ideas suggested by Children and adults during a workshop on Positivparken Day in June 2017. Everyone who wanted to take part in sculpting, building and creating art in the landscape was involved in the process.

Foto: Markus Holm
Nuet av Jens Thoms Ivarsson.

Hökälla på Norra Hisingen:
Nuet av Jens Thoms Ivarsson

SV: NUET är ett slags tids-och utsiktstorn där det går att se det som inte syns, en installation som ska markera skärningspunkten mellan det förgångna och framtiden. Från NUET syns det urbana och människans utbredning samtidigt med vidsträckt natur. Där finns också en översiktskarta över det vi ser, och även vissa händelser och byggnader som inte syns men som har funnits eller kommer att finnas.

– Det är kul och viktigt att det satsas på konst i områden som annars inte får så mycket uppmärksamhet – att tillföra värden till platser som behöver uppmärksammas. Idén till min installation fick jag av John Thulin som berättade om Kvillebäckens unika historia, djurliv och saker som du inte ser om du inte har kunskaperna. Min tanke är att göra ett slags tids-och utsiktstorn där du kan upptäcka det som inte syns. Dels historien bakåt men även möjlighet att se in i framtiden. Tidstornet blir en fysisk symbol för nuet och står i brännpunkten mellan de två evigheterna – det förflutna och framtiden, berättar Jens om sitt verk i Hökälla.

Just nu pågår en diskussion i staden kring framtida ägarskap och förvaltning av byggnaden. Jubileumsorganisationen följer utvecklingen i frågan.

Vägbeskrivning

Med kollektivtrafik: Buss 52 till hållplats Skogome eller Dalagärde. Du når även installationen till fots eller på cykel, då det finns en gångväg söder ut som går hela vägen till Backaplan.

ENG: NUET is a kind of temporal lookout Tower from which you can see what cannot now be seen; an installation that marks the transition between the past and future. From NUET you can see urban development and the spread of humanity, at the same time as sprawling nature. There is also an overview map showing what we see, as well as various events and buildings that are not visible now but existed in the past or will exist in the future.

Foto: Markus Holm
The Golden Tree av Tetsunori Kawana.

Bergkristallparken i Västra Göteborg:
The Golden Tree av Tetsunori Kawana

SV: Japanska konstnären Tetsunori Kawanas verk The Golden Tree kommer stå klart till Tellusfestivalen i september, och är en hyllning till det livgivande trädet. Ett avhugget äldre, förfallet träd målas i guldfärg och får hjälp att fortsätta växa med 60 boxar av trä som stöd. Arbetet med verket, är en kärleksförklaring till naturen, kreativiteten, konsten och livet.

Läs mer om Tetsunori Kawana

ENG: This work by Japanese artist Tetsunori Kawana, The Golden Tree, will be completed in time for the Tellus Festival in September, and is a celebration of the life-giving tree. The stump of an old fallen tree is painted gold and supported by 60 wooden crates to help it continue to grow. Work on this installation is a
declaration of love for nature, creativity, art and life.

Svanbon av Gunilla Bandolin.

Torsviken på Västra Hisingen:
Svanbon av Gunilla Bandolin

SV: På Torsviken står Gunilla Bandolins samling svanbon i mänsklig skala. Står man på platsen ser man ut över ett till stora delar människoskapat landskap. Oljecisterner som slingrar sig längs bergväggarna, en rest från en landningsbana från en flygplats ligger intill. Hårdgjorda ytor för uppställda båtar på ett båtvarv, en nyanlagd väg, ett nytt centrum, ett gammalt koloniområde och betesmark för kor. Samtidigt är maktrelationen mellan natur och kultur uppenbar – det är människor och deras samhällsbyggande som har initiativet.
Gunilla har arbetat med landskapsskulpturer och konstverk i det offentliga under 25 år och har bl a skapat såväl Pyramiden i Wanås som Observatorium vid Sickla udde. Hennes verk har använts som allt från vigselplats till barndop, födelsedagsfirande och olika ritualer samt mer vardagliga aktiviteter som solbadning, picknick och utflyktsmål.

Vägbeskrivning

Med kollektivtrafik: Buss 26 till hållplats Gamla hangaren (i närheten av Torslanda golfklubb), sedan promenad på ca: 35 minuter till konstverket.
Adress: Krossvägen, Göteborg.

I nuläget är platsen inte tillgänglig för funktionshindrade och vägen som kan ta en personbil/cykel så pass nära som 50 m från  konstverket, är en igenbommad arbetsväg.

Läs mer om Gunilla Bandolin

ENG: At Torsviken you can see Gunilla Bandolin’s collection of swans’ nests on a human scale. From the site you look out over a landscape that is largely man-made. Oil tanks are dotted along the cliff walls and remnants of an airport runway are visible nearby. There are concrete areas for repairing boats in the boatyard, a newly laid road, a new retail centre, old allotments and pasture for cows. Yet, the Power relationship between nature and culture is apparent here – it is people and the communities they build that have the initiative.

Foto: Markus Holm
Touchstones av Monika Gora.

Eriksbo/Lärjeåns dalgång i Angered:
Touchstone av Monika Gora

Verket Touchstones skapar sju platser längs med dalgångssträckan som förbinder Eriksbo med Angereds Centrum. Konstnären Monika Goras tillägg i naturen är minimala, låga pallar att slå sig ned på, gjorda av stockar. Varje Touchstone, som ligger utplacerade på marken, har en speglande yta med ett bärnstenslikt skikt som anknyter till den sinnliga upplevelsen av Lärjeåns vatten, och lockar till kontakt, beröring och närvaro. Själva ordet Touchstone kommer från engelskan och benämnde ursprungligen den sten som förr användes för att avgöra gulds äkthet.

Läs mer om Monika Gora

ENG: The installation Touchstones can be found at seven locations along the stretch of the valley that links Eriksbo to the centre of Angered (Angered Centrum). Artist Monika Gora’s addition to nature comprises low, minimalist stools made from logs that provide an inviting place to rest your legs. Each Touchstone along the way has a mirrored finish with an amberlike surface that reflects the sensuous impression of the Lärjeån river, and invites you to touch it and linger here. The word touchstone originally referred to the stones that were used to test whether gold was genuine.

Marie Gayatri under ett event

Konstprojekt i Bergsjön:
Healing our stories av Marie Gayatri

I Bergsjön har konstnären Marie Gayatri skapat ett konstprojekt som innefattar en serie av events under vinterhalvåret, både inomhus och utomhus i stadsdelen. Det som binder ihop projektet är att den samlas kring innehållet i de 30 punkterna för mänskliga rättigheter. Och då med tyngdpunkt på miljön och även i ett globalt perspektiv där målet är att uppnå en hållbar livsrymd för individer så väl som samhällen.

ENG:In Bergsjön, the artist Marie Gayatri has created an art project that includes a series of events during the winter months, both indoors and outdoors in the district. What binds the project together is the content of the 30 points for human rights. With a focus on the environment and also in a global perspective where the goal is to achieve a sustainable living space for individuals as well as societies.

Med utgångspunkt i ”för en grönare skönare stad”, sätts 2017 extra fokus på att skapa en grön och skön stad inför Göteborgs 400-årsjubileum 2021. Det betyder att ljuset riktas mot stadens breda utbud av parker och trädgårdar, samtidigt som vi passar på att rusta upp och bana väg för nya gröna initiativ. Under Gothenburg Green World 2016 skapades Land Art av internationellt kända konstnärer på bl a Gunnebo slott, i Göteborgs Botaniska Trädgård och i Mölndals stadspark. De samt bambuinstallationen på Avenyn är kvar under sommaren 2017 och ingår i Grön & Skön stads programutbud.

Läser in karta...
Adress: 

Läs mer
Läser in karta...
Adress: 

Läs mer
Visa karta i fullbredd
Created with Sketch. Filtrera
Av
Klar
Filtrera
AV
Rensa filter / visa allt
Kategorier / Taggar
i

Filtrera resultat på kategorier eller taggar

100 år i Göteborg
100 platser 10 illustratörer
2021
300 dagar
4 juni 2021
400 Experiences
400 saker
400 sekunder festival
AB Stage Productions
ADAS teater
AgeCap
Ågrenska
Äldre och vård-och omsorgsförvaltningen
Alfons Åbergs kulturhus
Alla kan segla
Älvstaden
Älvstranden Utveckling
Anatomic J & D Company
Angereds stadspark
Ångpannegatans Processer
Annes Hus
Art in residence
Artscape
Av och med unga 2015
Avenyfamiljen
Avenyfamiljen
Avenyföreningen
Berghem förlag
Bergsjön 2021
Bergsjön 2021
Bergslagarnas Järnvägssällskap
BID Gamlestaden
BID Stigberget
Bingolotto
Blå & gröna stråk och oaser
Bokmässan
Boplats Göteborg
Bostad2021
Botaniska trädgården
Bräcke Diakoni
Breakwater Publishing och Aino Trosell
Brewhouse
Campiore AB
Carlsson bokförlag
Catarina Kylberg
Chalmers
Chalmers Structural Design Challenge
ChampagneHuset
Cityysteriet Gbg
Comedy Art Theatre
Coompanion Göteborgsregionen
Coronablommor
Dahlia Mathantverk AB
Dance Remainings Co
Danscentrum väst
David Löfberg
Demokratisatsning med ungt inflytande
Det entrepreniöriella Göteborg
Din plats i staden
EcoRide
Emigranternas Hus
Empaticus
Eriksberg Boat Show
Exlabs
Fastighetsägare för Gårda
Festtåget
Filmupplevelsen i Bältespännarparken
Fina frön
Firas bör
Firma Fabler
fler tar sikte
Folkdansringen
Folkdansringen
Fönsterpoesi
Föreningen Fredens Hus
Föreningen Göteborgs Auktoriserade Guider
Föreningen Norden
Föreningen Svenska Robotbåtar
Författarcentrum Väst
Förskoleförvaltningen
Framtiden
Fredsam
Frihamnsdagarna
Frimärken Göteborg 400 år
Frölunda Kulturhus
Frontside
Fruktlundar för alla
FTS - Stadsdelsförvaltningar
FTS – Akademi
FTS – Näringsliv
FTS – Organisation
FTS – Stad, region, offentlig
GAIUS
Galleri Egnell
Gamlestadens Jazzfestival
GBG FORM
Geocaching
GEST
Glimtar ur Göteborgs historia
Global business gate
Go Global 2018
Go to sea
Got Event
Göteborg & Co
Göteborg & Co
Göteborg Baroque
Göteborg berättar
Göteborg Citysamverkan
Göteborg Cup
Göteborg Film Festival
Göteborg International Organ Academy
Göteborg till fots
Göteborg Wind Orchestra
Göteborg-Majorna OK
Göteborgs Domkyrkopastorat
Göteborgs Esperantoförening
Göteborgs Fältrittklubb
Göteborgs födelse
Göteborgs fyrverkerifabrik
Göteborgs Guideklubb
Göteborgs Hamn
Göteborgs Hembygdsförbund
Göteborgs Internationella Konstbiennal
Göteborgs Jubileumskarta
Göteborgs Konsthall
Göteborgs Kulturförvaltning
Göteborgs kungliga segelsällskap
Göteborgs lokalförening i Personskadeföreningen RTO
Göteborgs Naturhistoriska Museum
Göteborgs Nya Bryggeri
Göteborgs Pianofestival
Göteborgs Stad - Utbildningskedjan
Göteborgs Stad Kulturförvaltningen Frölunda Bibliotek
Göteborgs stad Mänskliga Rättigheter och nationella minoriteter
Göteborgs Stad Socialförvaltning Centrum Fritidsverksamheten_generationsmöten
Göteborgs Stads Leasing
Göteborgs stadsmuseum
Göteborgs Stadsteater
Göteborgs stadstriennal
Göteborgs syfabrik
Göteborgs Symfoniker
Göteborgs Symfoniker
Göteborgs Universitet Humanistiska fakulteten
Göteborgsgirot
Göteborgskvinnor i rörelse/r
GöteborgsLokaler
GöteborgsOperan
Göteborgsregionens kommunalförbund
Göteborgsregionens släktforskare
Göteborgsvarvet
Göteborgsvarvet Marathon
GotEvent AB
Gothenburg Art 21
Gothenburg Green World
Gothenburg Street Photo festival
Götiska förbundet
Gotteborg UF
GreenhackGBG
Grefab
Grön och skön stad 2017
Grundskoleförvaltningen
Hållbart växande
Härryda Kommun
Hasselbladstiftelsen
Hela stadens galleri
Hellmans Drengar
Higab
Hisingens Radioklubb
Hisingsbron
Historieverket
Historly AB
Hjärta Göteborg
Hoppet Lokalförvaltningen
Hôtel Eggers
Hur hamnade vi här
Husritare
I Love GBG
Idrotts- och föreningsförvaltningen
Idus förlag
IFK Göteborg
IM
Industri- och varvshistoriskt centrum
Infoglob
Innerstaden Göteborg
Jazzföreningen Nefertiti
Jernhusen
Jonas Comba
Joy Zandén
Jubileumsåret
Jubileumsbad
Jubileumslägret Side by Side
Jubileumslåten
Jubileumslinbanan
Jubileumsloppet
Jubileumsmärkning
Jubileumsparken
Judiska församlingen
Kafferäven Per Nordby
Karlastaden
Karriärkraft Grafiska
Klippans Bruksbåtsförening
Knopparna Ljus Framtid
Knutpunkt
Kolossen i Frihamnen
KOM - konst och medicin
Konstantinos Segounis
Konsthantverkscentrum
Konstra
Konstrepubliken Psykiatrins centrum
Kortedala Museum
Kultur 2016
Kultur och Fritid: generationsmöten
Kulturgruppen för resandefolket
Kulturhamn Eriksberg
Kulturlabbet
Kulturminnesföreningen Otterhällan Drottning Kristinas Jaktslott
Kulturskolan
Kunskap Göteborg
Kunskap Göteborg
Kunskap och upplysning 2019
KVVS
Land Art
Länsstyrelsen
Lapphexorna
Lasse Dahlqvistsällskapet
Lennart Nilsson Fotograf
Lerums kommun
Levande Musik
Lindholmen Science Park
Liseberg
Lisebergs jubileumssatsning
Litteraturstad
Lödöse museum
Lundbergs Forskningsstiftelse
Lundby Stadsdelsförvaltning
Musikalen om Frigga
Musikcentrum i väst
Musiklivet i Göteborgs 1621-2021
Nätverk
Nederländska Ambassaden
Next Step
Nobel Week Dialogue
Norra Hisingen Stadsdelsförvaltning
Norra Hisingens Ungdomsråd
Nya Hovås
Ocean Bus
Offentliga måltider i Göteborgs Stad
Ostindiefararen Götheborg
Park- och naturförvaltningen
Passalen
Pensionärsorganisationerna
Pilgrimsleden
Pop Up Göteborg
Power to the Youth
Prinsens sill och sallader
Projekt Livskonst
Prototyp Göteborg
Råda Församling
Radisson Blu Scandinavia Hotel
Rain Gothenburg
Regioncity
Riksarkivet
RiverCity Gallery
Röda Sten Konsthall
Röhsska museet
Ronald McDonalds Hus
Rymdforum 2021
Saltet på Ringön
Sätt färg på Göteborg
Schillerska Gymnasiet
Sensus studieförbund
Sida vid Sida med Göteborgs Symfoniker
Sjöfartsmuseet
Sjöfartsmuseet Akvariet
Skanska
Skanska nya hem
Smart trafik
Socialförvaltning Centrum - Fritidsverksamheten
Somaliska Distriktsförbund
Speja Förlag
Språkcentrum
Städa Sverige
Staden där vi läser för våra barn
Stadsbiblioteket jubileumsmärk
Statens fastighetsverk
Stiftelsen Anna Ahrenbergs fond
Stora Hamnkanalen
Storyboard
Studieförbundet Vuxenskolan och Ljudaborgs kulturförening
Svenska Ishockeyförbundet
Svenska Karateförbundet
Svenska kyrkan
Svenska Mässan
Sveriges Radio P4
SweaGBG
Swedavia
Taxi Göteborg
Textalk Media
The Friendship Path
ThomasO Design
Thörnströms Privata Kök
Tidernas Göteborg
Tillgänglig skärgård
Tillt
Time to Tell
Trafikkontorets Serviceresor
Tukan Förlag
UEFA Women's Champion League
Universeum
Universus Academic Press
Världskulturmuseet
Vasakronan
Västerhavsveckan
Västra Götalandsregionen
Västsvenska Handelskammaren
Västsvenska Militärarvet
Vetenskapsfestivalen
VIC Varvs- och Industrihistoriskt Center
Virtuella Göteborg
Volvo Ocean Race
Votum Förlag
Wagner på Göteborgsoperan
Wallenstam
Werners Bistro
weronica fox
West & Vind
West Pride
Yrgo
Projekt
i

Filtrera resultat på typ av projekt

Jubileumssatsning
400 saker
Publiceringsår
i
-

Filtrera resultat på publiceringsår

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Rensa filter
Klar

Utforska mer

Land Art
Ladda fler

Uppdatera din webbläsare

Er webbläsare är utdaterad och sidan kommer därför kanske inte fungera som tänkt. Uppdatera din webbläsare här: Updatera din webbläsare

Uppdatera din webbläsare