Jubileumssatsningar / Råda Församling
5 April 2022

HelaDig!

HelaDig! är ett koncept där frågor om psykisk/existentiell- , social- , fysisk -, eller grön hälsa kan tas upp, såväl som klimatets eller miljöns påverkan på människan och hållbar utveckling. Våren 2022 gör Råda församling en föreläsningsserie om psykisk ohälsa genom vilken de vill synliggöra den psykiska ohälsan, ge olika vinklingar på begreppet, öka kunskapen och om möjligt ge verktyg som kan bidra till en förändring till det bättre. HelaDig! genomförs inom ramen för Gröna Rum.

Gröna Rum

Gröna Rum är Råda församlings nya satsning för återhämtning i utomhusmiljö, en plats för aktivitet, rekreation och välbefinnande. Gröna Rum ska ge plats för personer med stressrelaterad ohälsa, men också vara en aktör för att skapa kunskap och väcka tankar kring olika typer av hälsa, miljö och hållbarhet. Allt på en och samma plats i en vacker, avstressande, harmonisk, tillgänglig miljö.

Läs mer

Om HelaDig!

Om Råda Rum

Kontakt

Anna-Maria Martén

anna-maria.marten@rada.nu

Uppdatera din webbläsare

Er webbläsare är utdaterad och sidan kommer därför kanske inte fungera som tänkt. Uppdatera din webbläsare här: Updatera din webbläsare

Uppdatera din webbläsare