Hem / Marin kolonilott och omställningshotell ska byggas i Frihamnen
1 June 2022

I början av året öppnade Vinnova en utlysning för framtidsprototyper – kreativa förslag för att ta itu med samhällsfrågor. En av de elva förslagen som nu valts ut är ”Omställningshotellets marina kolonilott”.

– Omställningshotellet kan bli en kreativ mötesplats där olika aktörer kan checka in för att vara med och undersöka och bygga prototyper för omställning. Den marina kolonilotten är en väldigt spännande del av hotellet och en naturlig fortsättning av platsutvecklingen i Frihamnen, genom den fortsätter vi att undersöka älvens möjligheter, säger Kristoffer Nilsson, projektledare på stadsbyggnadskontoret Göteborgs Stad, som tillsammans med Göteborgs universitet Centrum för hav och samhälle och Urban Futures står bakom ansökan.

På Göteborgs universitet har man tidigare genomfört ett pilotförsök med en marin kolonilott på Tjärnö utanför Strömstad med positiva resultat. Nu ska konceptet testas i en urban miljö.

– En marin kolonilott är en plats för småskalig odling och förvaring av mat i havet. Den kan jämföras med en kolonilott på land, men i stället för morötter och potatis är det musslor och alger som odlas, säger Maria Bodin, projektledare på Göteborgs universitet

Genom att nu bygga en marin kolonilott i Frihamnen hoppas man på att diskussionen och kunskapen om hållbar odling i havet ökar. Omställningshotellet blir en fysisk plats som är viktig för att kunna bjuda in medborgarna och tillsammans undersöka och konkretisera framtidens lösningar.

– Exakt vad detta kommer bli vet vi inte, hotellet bygger mycket på processen i att tillsammans med medborgare och andra aktörer i samhället bygga en plats för omställning och skapa nya framtidsberättelser, säger Cecilia Helsing, utställningsansvarig för Prototyp Göteborg.

Vinnova-projektet pågår till och med november, men tanken att arbetet fortsätter med att utveckla prototypen vidare fram till sommaren 2023. Ett första publikt genomförande kommer att ske under Frihamnsdagarna i augusti.

Om Prototyp Göteborg

Prototyp Göteborg är en del av Göteborgs Jubileumsfirande sommaren 2023. Då blir Göteborgs offentliga rum till en stor utställningsarena under namnet Prototyp Göteborg. Utställningen riktar blicken mot lösningar och utmaningar i staden och lyfter initiativ som arbetar aktivt för en hållbar omställning. Det här är ett sätt att föra dialog, diskussion och att vara en del av det offentliga samtalet om stadens utveckling,

Prototyp Göteborg är ett samverkansprojekt som projektleds av Göteborgs Stadstriennal (stadsbyggnadskontoret) i samverkan med Göteborg & Co, stadens förvaltningar och bolag, branschen, akademin, ideella föreningar och allmänheten.

Uppdatera din webbläsare

Er webbläsare är utdaterad och sidan kommer därför kanske inte fungera som tänkt. Uppdatera din webbläsare här: Updatera din webbläsare

Uppdatera din webbläsare