Hem / Upphandling klar av byggnation av bad
27 September 2021

Till vem gick uppdraget att bygga det nya badet i Jubileumsparken?

Vi har tilldelat och skrivit avtal med SERNEKE Sverige AB. De har god erfarenhet av  att bygga flytande hamnbad genom sin underentreprenör BLUET Oy Ltd. De har bland annat byggt Allas Sea pool som är en uppskattad flytande badanläggning i Helsingfors i Finland.

Hur ser tidplanen ut för det nya badet i Jubileumsparken?

Tillsammans med entreprenören kommer vi nu att arbeta med detaljutformningen av badanläggningen.

Vi planerar för att produktionen startar under våren 2022. Målet är att badet ska stå klart under våren 2023, för att tas i bruk lagom till 400-årsfirandet sommaren 2023.

När kan vi få se bilder på hur hamnbadet ska se ut?

Vi räknar med att planerings- och projekteringsfasen är avslutad under våren 2022. Då kommer vi att kunna presentera illustrationer eller visionsbilder på badanläggningen.

Det vi kan säga redan idag är att det ska bli ett flytande landskap för bad och vistelse och omfattar det befintliga ”Allmänna badet”, vattenlek för små barn samt utökade möjligheter till simning, simträning och hopp.

Kommer det finnas möjlighet till vinterbad?

Vi planerar för vinterbad i den större saltvattensbassängen. Genom kontinuerlig pumpning av saltvatten från saltvattenskilen* i älven, som vi tidigare testat i “Lilla Salt och i somras i “Allmänna badet”, kan anläggningen vara i drift även under vinterhalvåret.

Vad händer med bastun som finns i parken idag?

Den befintliga bastun renoveras under hösten 2021 och planeras öppna igen under våren 2022. På konstruktionen under bastun, den så kallade dykdalben, kommer det då att finnas en ny kalldusch att svalka sig under. Något som många besökare har efterfrågat.

*Saltvatten från älven blir badvatten — så funkar det

När Göta älv rinner ut i Västerhavet bildas en så kallad estuarin cirkulation, där det söta ytvattnet rinner ut i havet med en motriktad ström av saltare vatten som trycks in mot staden, under ytvattnet. Det inströmmande salta vattnet, den så kallade saltkilen, når hela vägen upp förbi Lilla Bommen och in i Frihamnen. Saltvattnet är samma vatten som i havet och håller samma kvalitet som i Göteborgs skärgård.

“LIlla Salt” – den lilla bassängen som fanns intill bastun – innehöll saltvatten från saltkilen. För att testa i större skala användes sommaren 2021 saltvatten från saltkilen i “Allmänna badet”. 

Uppdatera din webbläsare

Er webbläsare är utdaterad och sidan kommer därför kanske inte fungera som tänkt. Uppdatera din webbläsare här: Updatera din webbläsare

Uppdatera din webbläsare