Hem / Vad händer med Prototyp Göteborg nu?
25 September 2023

Prototyp Göteborg har under sommaren varit ett utmärkt tillfälle för dig att delta i samtal och aktiviteter kring hur vi ställer om och bygger en hållbar stad. Projektet har haft en händelserik sommar full med workshops, föreläsningar, prototypbyggen och mycket mer och vi vill tacka alla de som varit med och gjort Prototyp Göteborg möjligt, liksom alla som besökt oss under sommaren och deltagit i samtal om staden! Men nu går Göteborgs jubileumsfirande mot sitt slut, vilket innebär att även Prototyp Göteborg avslutar.

Så lever Prototyp Göteborg vidare

– Arbetssättet, erfarenheterna och lärdomarna från projektet Prototyp Göteborg kommer att omhändertas och leva vidare på olika sätt i Göteborgs stadsutveckling. Som exempelvis att arbeta utforskande och i nära dialog med olika parter som en nyckel till att planera, bygga och förvalta en stad som svarar på de behov som finns i den, säger Henrik Kant, direktör stadsbyggnadsförvaltningen.

De samarbeten som byggts upp under projektets gång kommer att tas vidare och fortsätta i nya former. Vissa delar av de fysiska byggnationer som gjorts längs med gångstråket kommer att finnas kvar. Den vidare utvecklingen i Frihamnen och kommande aktiviteter vid Omställningslabbet kommer vara möjligt att följa på Göteborg växer. Nyheter och aktiviteter kring den marina kolonilotten Flytevi kommer finnas samlat på Göteborgs universitets hemsida.

Skulle du vara intresserad av att aktivera och använda Omställningslabbet? Ta kontakt med Malin Finlöf, malin.finlof@stadsmiljo.goteborg.se

Ett projekt som väckt många frågor

Projektet har väckt många frågor om vad ett hållbart samhälle är och hur vi vill att framtidens städer ska se ut och fungera. Det är inte bara ekologisk och ekonomisk hållbarhet som ska uppnås. För att samhället verkligen ska bli motståndskraftigt krävs även att det är socialt hållbart och att alla känner sig delaktiga och vill bidra. Att arbeta medskapande, i mindre skala, och göra stadsutvecklingsprocesser mer tillgängliga för fler är angelägna steg i den processen.

Inom produktindustrin har prototyper länge använts för att testa och utveckla nya produkter innan de börjar masstillverkas. I stadsutvecklingsprojekt får prototyper oftast en annan roll.

– Här kan de till exempel användas för att utforska användningen av en plats, testa en ny funktion eller utveckla platsens identitet tillsammans med de människor som använder sig av platsen. Ett exempel i Göteborg är Jubileumsparken, där olika funktioner stegvis testats med hjälp av prototyper som utvecklats tillsammans med allmänheten, säger Anders Ramsby, direktör stadsmiljöförvaltningen.

Uppdatera din webbläsare

Er webbläsare är utdaterad och sidan kommer därför kanske inte fungera som tänkt. Uppdatera din webbläsare här: Updatera din webbläsare

Uppdatera din webbläsare