13 May 2015

Västra Nordstan

Stadsdelen har sedan grundandet av Göteborg 1621 legat i händelsernas centrum och är stadens historiska hjärta. Området präglas fortfarande av äldre tiders tomtindelning, smala gator och kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Higab har inlett ett omfattande utvecklingsarbete utifrån ledorden hållbarhet, innovation och tradition. Målsättningen är en levande och trygg stadsdel där verksamheternas inriktning och utbud ska präglas av hållbarhetstänk och vara en kontrast och ett komplement till utbudet i Nordstans köpcentrum. Utvecklingen innebär bland annat att levandegöra området genom publika evenemang, synliggöra stråk och anpassa lokaler i markplan för kaféer, restauranger eller annan publik verksamhet. Utvecklingsarbetet går under namnet Västra Nordstan Revival.

Läs mer om Västra Nordstan Revival.

Foto: Göteborgs stadsmuseum (akvarell sannolikt från 1787 av Elias Martin)

Seminarieparken

Seminarieparken i Annedal är ursprungligen en skolträdgård från 1860-talet. I arbetet vill Higab kombinera historik, tradition och nytänkande och göra parken attraktiv året runt – till och med när det regnar. Ambitionen är att uppnå det i samarbete med Kretslopp och vatten genom deras jubileumsprojekt Rain Gothenburg som ska göra Göteborg till Världens bästa stad när det regnar.

Foto: Higab/Bert Leandersson

Kulturhus Bergsjön

2013 tog Göteborgs kommunfullmäktige beslut att bygga ett kulturhus i Bergsjön. Satsningen är en del av Program Bergsjön som tagits fram av stadsbyggnadskontoret och fokuserar på social hållbarhet och integration. Higab har fått i uppdrag att bygga och äga Kulturhuset som kommer att stå klart 2022. Utöver byggnationen är målsättningen att i samverkan med platsens övriga aktörer skapa ett kulturstråk från spårvagnshållplatsen fram till det nya kulturhuset.

Illustration: Sweco Architects

Målbild

Som en del av jubileumssatsningen har Higab valt att lyfta tre projekt som representerar olika tider, olika platser och olika verksamheter i Göteborg. Ett nybygge – Kulturhus Bergsjön, en park – Seminarieparken och levandegörandet av stadens historiska hjärta – Västra Nordstan. Målsättningen för jubileumssatsningen är att genom samverkan skapa attraktiva, tillgängliga och levande miljöer, mötesplatser och besöksmål.

Projektägare: Higab

Kontakt

Cina Gasparini, utvecklare av kulturmiljöer på Higab
031-368 53 92, cina.gasparini@higab.se

Läser in karta...
Adress: 

Läs mer
Läser in karta...
Adress: 

Läs mer
Visa karta i fullbredd

Uppdatera din webbläsare

Er webbläsare är utdaterad och sidan kommer därför kanske inte fungera som tänkt. Uppdatera din webbläsare här: Updatera din webbläsare

Uppdatera din webbläsare