13 May 2015

Västra Nordstan

Stadsdelen har sedan grundandet av Göteborg 1621 legat i händelsernas centrum och är stadens historiska hjärta. Området präglas fortfarande av äldre tiders tomtindelning, smala gator och kulturhistoriskt värdefulla byggnader.

2016 inledde Higab ett omfattande utvecklingsarbete utifrån ledorden hållbarhet, innovation och tradition. Målsättningen var en levande och trygg stadsdel där verksamheternas inriktning och utbud skulle präglas av hållbarhetstänk och vara en kontrast och ett komplement till utbudet i Nordstans köpcentrum. Utvecklingen innebar bland annat att levandegöra området genom publika evenemang, synliggöra stråk och anpassa lokaler i markplan för kaféer, restauranger eller annan publik verksamhet. Utvecklingsarbetet fick namnet Västra Nordstan Revival.

Läs mer om Västra Nordstan Revival.

Foto: Göteborgs stadsmuseum (akvarell sannolikt från 1787 av Elias Martin)

Seminarieparken

Seminarieparken i Annedal är ursprungligen en skolträdgård från 1860-talet. Under 2022-2023 rustar Higab upp Seminarieparken med målsättningen att tillsammans med Rain Gothenburg skapa Världens bästa park när det regnar. Det görs genom att kombinera historia, tradition och nytänkande där det naturliga vattnet i parken används på olika sätt, till exempel en regnpaviljong där man kan vara torr och samtidigt uppleva regn på ett lustfyllt sätt.

Foto: Higab/Bert Leandersson

Kulturhuset Bergsjön

2013 tog Göteborgs kommunfullmäktige beslut att bygga ett kulturhus vid Rymdtorget i Bergsjön för att främja social hållbarhet och integration. SWECO Architects stod för ritningarna och Higab byggde kulturhuset som invigdes 2022. Här finns bland annat bibliotek, café, samlingslokal, musikstudio och ateljéer. Parallellt med byggnationen har Higab i samverkan med föreningen Navet och andra lokala aktörer arbetat för att skapa ett kulturstråk från spårvagnshållplatsen fram till det nya kulturhuset.

Foto: Higab/Hans Ekestang

Målbild

Som en del av jubileumssatsningen har Higab valt att lyfta tre projekt som representerar olika tider, olika platser och olika verksamheter i Göteborg. Ett nybygge – Kulturhuset Bergsjön, en park – Seminarieparken och levandegörandet av stadens historiska hjärta – Västra Nordstan. Målsättningen för jubileumssatsningen är att genom samverkan skapa attraktiva, tillgängliga och levande miljöer, mötesplatser och besöksmål.

Projektägare: Higab

Kontakt

Cina Gasparini, utvecklare av kulturmiljöer på Higab
031-368 53 92, cina.gasparini@higab.se

Läser in karta...
Adress: 

Läs mer
Läser in karta...
Adress: 

Läs mer
Visa karta i fullbredd

Uppdatera din webbläsare

Er webbläsare är utdaterad och sidan kommer därför kanske inte fungera som tänkt. Uppdatera din webbläsare här: Updatera din webbläsare

Uppdatera din webbläsare