Jubileumssatsningar / 400 gröna år
14 January 2022

Utställning med tre satelliter

Mellan 2 juni och 17 september kan du se den historiska trädgårdsutställningen ”Paradis Perspektiv Pistill” i Trädgårdsföreningen. Som satelliter till utställningen finns 400 gröna år på ytterligare tre platser i staden – Lilla Änggården, Svarte Mosse och Lek! i Jubileumsparken.

400 gröna år: Paradis Perspektiv Pistill

Sommarens trädgårdshistoriska utställning i Trädgårdsföreningen består av en tidslinje. Här gestaltas en rad olika tidsepoker och perioder i trädgårdshistorien, var och en med tidstypiska formelement och växtmaterial. Bland annat en geometrisk formträdgård, en eklektisk trädgård, en prydlig egnahemsträdgård, en matnyttig krisodling, sober modernism och ett smakprov av växtsjoken på miljonprogrammets gårdar. Tidslinjeträdgårdarna är ett samarbete med studenter från kandidatprogrammet Trädgårdens och landskapsvårdens hantverk, Göteborgs universitet. Studenter från trädgårdsutbildningarna vid Gunnebo, Hermods och VGR Naturbruk har planterat.

De tio trädgårdarna i tidslinjen:
Paradiset, Formträdgård, Botanisk trädgård, Eklekticism, Pinetum, Egnahemsträdgård, Modernism, Krisodling, Miljonprogrammet, Postmodernism

Internationella framtidsträdgårdar

Två internationella trädgårdsdesigners har bjudits in för att gestalta framtidens trädgårdar. Carrie Preston har skapat en trädgård som uttrycker olika förhållningssätt till klimatförändringarna i trädgården. Ska vi skydda det känsliga eller utmana och testa gränserna? Helen Basson har gestaltat en torktålig trädgård full av ätbara växter, med en konstruktion av återvunnet material som både tar hand om och sprider regnvattnet.

Within and Without
Moray

Utställningen i Trädgårdsföreningen pågår fram till 17 september.
Under sommaren är det guidningar dagligen 15.00. Samling vid Palmhuset.

Foto: Lisa Brunnström

Upptäck stadens gröna platser

På den digitala kartan nedan presenteras ett urval av gröna platser runt om i staden. En del har funnits där för generationer av göteborgare medan andra är helt nya.

400 gröna år: Svarte mosse

Den omväxlande naturen är grunden för Svarte mosses identitet och på det vidsträckta området finns plats för många olika aktiviteter. De närmsta tio åren kommer staden utveckla naturområdet och göra det mer tillgängligt. Under sommaren kan du ta del av det pågående arbetet med att förvandla Svarte mosse till en stadspark för framtiden.

Under 400-årsfirandet har vi också valt att lyfta fram Svarte mosses rika biologiska mångfald och platsens funktion som social knutpunkt. I installationen hittar du växter som är intressanta att dofta och smaka på – både för djur och människor. Tillsammans får vi utställningen att växa – välkommen in.

På torsdagar under juni-augusti kommer det finnas olika aktiviteter på platsen.

Foto: Lo Birgersson

Upptäck stadens gröna platser

På den digitala kartan nedan presenteras ett urval av gröna platser runt om i staden. En del har funnits där för generationer av göteborgare medan andra är helt nya.

400 gröna år: Lilla Änggården

Lilla Änggården är en plats som har en spännande historia med historiska odlingar i form av fruktlundar och grönsaksodlingar. Under sommaren kommer det växa så det knakar i den nyanlagda stadsodlingen. Det är Göteborgs egen stadsbonde Tomas Nilsson som odlar enligt principen Market Gardening.

Grönsaksodlingen är en del av Stadsnära Odling inom Göteborgs Stad och tankarna är att samla erfarenhet och kunskap om stadsodling, och skapa engagemang och delaktighet. Du kan följa odlingens utveckling på instagramkontot: lillaangbonden.

Under sommaren har Stadsmuseet visningar av huset, trädgården och den nya odlingen. Mer information om visningarna hittar du här.

Foto: Lisa Brunnström

Upptäck stadens gröna platser

På den digitala kartan nedan presenteras ett urval av gröna platser runt om i staden. En del har funnits där för generationer av göteborgare medan andra är helt nya.

400 gröna år: LEK!

Utomhusutställningen LEK! i Jubileumsparken visar hur barns plats för lek i staden har förändrats över tid i Göteborg och övriga Sverige. Historiskt sett har barn rört sig och lekt där de har kunnat. I dag erbjuds barnen designade lekredskap på säkerhetsanpassade platser – men väljer oftast att leka i buskarna och bygga själva. Barn behöver leka och röra sig för att utvecklas, ändå minskar utrymmet och de fysiska platserna för stadens yngsta invånare. Med utställningen LEK! vill vi bjuda in till reflektion om lek och lekmiljöer.

LEK! pågår mellan 2 juni och 3 september i Jubileumsparken och är ett samarbete mellan Göteborgs Stad, Form/Design Center i Malmö och SLU Tankesmedjan Movium.

Foto: Park- och naturförvaltningen

Upptäck stadens gröna platser

På den digitala kartan nedan presenteras ett urval av gröna platser runt om i staden. En del har funnits där för generationer av göteborgare medan andra är helt nya.

Historiska gröna platser

Göteborgs gröna miljöer är en värdefull del av stadens kulturarv.  Inom ramen för 400 gröna år har det gjorts en kartläggning av kulturhistoriskt intressanta gröna platser. Tanken är att den ska användas i stadsplaneringsprocesser och i utvecklingen av parker och grönområden.

Kulturmiljörapport 2022:09: 400 gröna år i Göteborg, Kulturhistorisk översikt av Göteborgs parkhistoria.

Använd filterfunktionen på kartan för ett urval av historiska gröna platser.

Upptäck stadens gröna platser

På den digitala kartan nedan presenteras ett urval av gröna platser runt om i staden. En del har funnits där för generationer av göteborgare medan andra är helt nya.

Jubileumsträd

För att uppmärksamma de gröna stöttepelarna i staden har vi valt ut 16 jubileumsträd. Genom att klicka på Jubileumsträd under “Visa filter” på kartan nedan kommer platserna för de 16 träden upp. Det finns också en skylt på plats vid varje träd.

16 jubileumsträd:
Mullbär, Lind, Ullungrönn, Ek, Äpple, Bok, Paraplyalm, Parklind, Sumpcypress, Skogsek, Pyramidalm, Svarttall, Alm, Kärrek, Tall, Ornäsbjörk

Mobil plantskola

Just nu finns också en mobil tillfällig plantskola utplacerad på Frihamnen. Under sommarens jubileumsfirande bidrar de 144 träden med grönska och svalkande skugga i väntan på att de ska placeras ut runt om i staden.

Upptäck stadens gröna platser

På den digitala kartan nedan presenteras ett urval av gröna platser runt om i staden. En del har funnits där för generationer av göteborgare medan andra är helt nya.

Läser in karta...
Adress: 

Läs mer
Läser in karta...
Adress: 

Läs mer
Visa karta i fullbredd
Created with Sketch. Filter
Klar
Filtrera
AV
Rensa filter / visa allt
Rensa filter
-
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Utforska mer

400 gröna år
Ladda fler

Uppdatera din webbläsare

Er webbläsare är utdaterad och sidan kommer därför kanske inte fungera som tänkt. Uppdatera din webbläsare här: Updatera din webbläsare

Uppdatera din webbläsare