Jubileumssatsningar / 400 gröna år
14 January 2022

Jubileumssatsningen 400 gröna år fokuserar på stadens gröna miljöer.  I väntan på det stora firandet sommaren 2023 utforskar vi det gröna Göteborg med en lång rad aktiviteter. Det blir bland annat föreläsningar, utställningar och nedslag på olika gröna platser.

Aktuella 400 gröna år-händelser publiceras löpande på webbsidan, scrolla ner för att hitta programpunkterna.

 

Upptäck stadens gröna platser

På den digitala kartan nedan presenteras ett urval av gröna platser runt om i staden. Några är storslagna parker, andra grönskar lite i skymundan. En del har funnits där för generationer av göteborgare medan några är helt nya.

Oavsett ålder och karaktär är det parkerna, de gröna mellanrummen och människorna som gör Göteborg levande. Grönskan påverkar hur stadsmiljöerna används och upplevs här och nu – men är också avgörande för framtidsfrågor som biologisk mångfald, klimatanpassning och hälsa.

Historiska gröna platser

Göteborgs gröna miljöer är en värdefull del av stadens kulturarv.  Inom ramen för 400 gröna år görs en kartläggning av kulturhistoriskt intressanta gröna platser. Tanken är att den ska användas i stadsplaneringsprocesser och i utvecklingen av parker och grönområden.

En karta som enbart visar ett urval historiska gröna platser hittar du här. Efterhand kommer samtliga få en närmare presentation – först ut är Trädgårdsföreningen och Lilla Änggården.

Jubileumsträd

För att uppmärksamma de gröna stöttepelarna i staden har vi valt ut ett antal träd som berättar om den gröna utvecklingen i Göteborg. Så småningom går det att hitta jubileumsträden på 400 gröna år-webbens karta, och det kommer också finnas skyltar vid varje jubileumsträd.

 

Projektägare: Park- och naturförvaltningen

Läser in karta...
Adress: 

Läs mer
Läser in karta...
Adress: 

Läs mer
Visa karta i fullbredd

Uppdatera din webbläsare

Er webbläsare är utdaterad och sidan kommer därför kanske inte fungera som tänkt. Uppdatera din webbläsare här: Updatera din webbläsare

Uppdatera din webbläsare